Den finansielle sektor | IØ | Noter til kapitel 11

Indholdsfortegnelse
Kap. 11
11.1 Nationalbanken og penge
- Pengenes funktion
- Danmarks nationalbank
11.2 Bankernes opgaver
- Indlån skaber udlån
- Interbankmarkedet
11.3 obligationer
- Hvad er en obligation og hvem udsteder obligationer
- Staten
- Andre obligationsudstedere
- Nominel, direkte og effektiv rente
Den nominelle rente
Den direkte rente
- Den effektive rente
11.4 Renten
- Faktorer, der påvirker renteniveauet
- Inflationen
- Det udenlandske renteniveau
- Tilliden til den danske krone
- Rentens indvirkning på den økonomiske udvikling
- Forbruget
- Investeringer

Uddrag
Penge spiller en vigtig rolle i hverdagen. Når vi går ud for at handle, skal der anvendes penge. Hvis vi ingen har, låner vi eller overtrækker Dankortet.

Hvis vi ikke bruger alle vores penge, skal vi tage stilling til, hvorledes vi skal placere overskuddet. Når vi skal fortælle, hvor rige eller fattige vi er, angiver vi beløbet i penge.

Men det er sjældent, at man har gjort sig klart, hvad penge egentligt er? Derfor skal vi i det følgende afsnit beskæftige os med penge.

Vi vil blandt andet se på, hvad vi egentlig forstår ved penge, hvilken funktion de har, og hvorledes prisen (renten) fastsættes på penge.

---

Eksistensen af penge er af livsvigtig betydning for alle samfund. Det er i kraft af et pengesystem, at man har kunnet etablere den indenlandske og internationale handel, som kendetegner en moderne økonomi.

Uden penge ville man være henvist til byttehandel, som karakteriserede de tidligere samfund. I mange tusinde år har mennesker byttet varer med hinanden.

En sådan byttehandel kunne være ret besværlig. Hvis en person var interesseret i at sælge en ged og til gengæld ville 'købe' nogle mursten, kunne der meget let opstå problemer.

For det første var det svært at finde en person, der havde mursten til salg samtidig med, at vedkommende ville købe en ged! Hvis det imidlertid lykkedes, opstod et andet problem:

Hvor mange mursten man skulle bytte for en ged? For slet ikke at tale om delelighedsproblemet. Hvis vi for eksempel forudsatte, at prisen var 500 mursten for en ged, og at gedens ejer kun skulle bruge 300 mursten, hvordan skulle byttehandelen så foregå?

---

Kreditforeninger yder lån til folk, der ønsker at købe eller bygge et hus. For at sikre sig, at lånet bliver betalt tilbage, får kreditforeningerne sikkerhed (pant) i de grunde og bygninger, hvori lånet er givet.

Da kreditforeningerne ikke modtager indlån, sådan som pengeinstitutterne gør det, må de skaffe sig midlerne til deres udlån på anden vis. Det gør de ved at udstede obligationer.

En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at forrente og tilbagebetale obligationens pålydende værdi. Obligationer er altså en måde at låne penge på.

Obligationsudstederen kan for eksempel love, at obligationen vil blive forrentet og afdraget over en 30-årig periode til en årlig rente på 3 pct.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu