Økonomiske politikker | International økonomi

Indholdsfortegnelse
Konjekturpolitik
Pengepolitik
Stram pengepolitik
Lempe pengepolitik
Finanspolitik
Lempelig finanspolitik
Stram finanspolitik
De to politiker, som jeg forklare nu påvirker konkurrenceevnereguleringen
Valutapolitik
Indkomstpolitik
Strukturpolitik
Arbejdsmarkedspolitik
Erhvervspolitik
Formålet med en erhvervspolitik:
Defensiv erhvervspolitik:
Innovationsstrategien
'Picking the winners'-strategien
Porter'sk erhvervspolitik
Liberalistisk erhvervspolitik

Uddrag
Defensiv erhvervspolitik:
Er når staten støtter brancher, som ikke kan klare sig i den internationale konkurrence. De gør ineffektive producenter til effektive. Den er defensiv, fordi staten prøver at bevare arbejdspladser, som ikke vil kunne eksistere på lang sigt.

Innovationsstrategien:
Den strategi går ud på, at det offentlige går i spidsen i skabelsen af et fremgangsrigt erhvervsområde, der kan trække andre erhverv med sig.

Erhvervspolitikken kommer ind og støtter, at det offentlige går ind og ’kunstigt’ prøver at udvikle og fast holde den vækstsektor. Det kan sket ved at igangsætte et større projekt i offentligt regi.

Picking the winners-strategien :
'Picking the winners'-strategien er kendetegnet ved, at man satser på at støtte de virksomheder, som vurderes at have de bedste fremtidsmuligheder.

Man udvælger vinderne (på engelsk: picking the winners).
De tre ovennævnte typer erhvervspolitik indebærer, at staten griber kraftigt ind i erhvervsudviklingen.

Man taler derfor om interventionistisk erhvervspolitik, idet staten direkte går ind og blander sig (intervenerer) i de frie markedskræfter.

Porter'sk erhvervspolitik:
Porter mener ikke, at staten skal spille en selvstændig rolle i skabelsen af et lands konkurrenceevne. Derfor er han heller ikke tilhænger af direkte statsstøtte til virksomhederne

hvad enten det er for at bevare truede brancher (defensiv erhvervspolitik) eller for at udpege og styrke fremtidsindustrier ('picking the winners-strategien')

De lande, der har de skrappeste krav, vil på længere sigt være de mest konkurrencedygtige, mener Porter. Stramme sikkerhedskrav har gjort svensk bilindustri meget konkurrencedygtig på netop dette område.

På samme måde har strenge sundhedskrav i Danmark styrket dansk landbrug og fødevareindustri i den internationale konkurrence.

Staten skal altså styrke de fire komponenter i Porters diamant. Staten skal i højere grad skubbe til udviklingen end trække den. Erhvervspolitikken skal sørge for at skabe nogle gode rammebetingelser for erhvervsudviklingen.

Liberalistisk erhvervspolitik:
I den liberalistiske erhvervspolitik mener man, at en hver indblanding fra statens er skadeligt. Man foretrækker i stedet, at erhvervsudviklingen så vidt muligt foregår på det frie marked og den frie konkurrences præmisser.

Statens eneste opgave er her at fastsætte nogle spilleregler for virksomhederne, og fjerne de barrierer, der kan forhindre den frie konkurrence.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu