Økonomiske Grundbegreber Opgave | International Økonomi

Opgavebeskrivelse
1. Beregn BVT ud fra følgende tal (i mia. kr.):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Beregn herefter BNP, når du yderligere får oplyst følgende tal (i mia. kr.):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. I et samfund er følgende størrelser givet (i mia. kr.):
a. Opstil forsyningsbalancen.
b. Hvor meget udgør forbruget af BNP?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Tal fra USA’s nationalregnskab (mia. dollar)
a. Omregn de to talrækker til indeks med basis år 2016 = 100. Forklar kort hvad man opnår ved at vise data som indekstal. Vis mellemregning.
b. Beregn den procentvise stigning i BNP i faste priser for hvert af årene 2017, 2018 og 2019. Vis mellemregning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Amerikansk økonomi
a. Analyser hvilke økonomiske udfordringer USA står over for. Inddrag gerne egne beregninger og/eller grafiske illustrationer. I kan bruge forsyningsbalancen og kapitel 21, som ramme for besvarelsen. I skal tage udgangspunkt i ovenstående data samt artiklen: ”USA’s økonomiske krise er meget mere end en virus”, Berlingske den 25. april 2020. Bemærk at data for 2020 er prognoser og dermed relativt usikre.

Uddrag
USA har økonomisk vækst som vi definerer som BNP, de har altså haft vækst i deres BNP fra 2016-2018. Dog har deres BNP mærket et fald på 0,6% fra 2018 til 2019, USA er heller ikke alene om at mærke et markant forventet fald i BNP i 2020, dette vil skyldes COVID-19 som har gjort at virksomheder, produktion, erhvervsliv mm. har været nødt til at lukke delvis eller helt ned.

De fleste Ilande har en BNP-stigning på 1-2% om året hvilket vi definerer som stabil økonomisk vækst, ved denne vækstrate vil arbejdsløsheden være uændret. Som nævnt har USA’s BNP en stigning i årene 2016-2018 på ca. en halv procent og mærker derefter fald.

I takt med at deres BNP steg med en halv procent faldt deres arbejdsløshed med en halv procent, hvilket er atypisk da vi ofte oplever at hvis et land BNP har en stigning under 1% pr. år, vil landets arbejdsløshed stige og vi vil definere det som økonomisk krise.

Arbejdsløsheden er et vigtigt nøgletal når vi kigger på økonomiske udfordringer. I Danmark sikrer ordningerne for at de arbejdsløse sammen med de nye hjælpeordninger har økonomisk sikkerhed i husholdningerne, sådan ser situationen dog ikke ud for USA hvor hjælpepakkerne i højere grad skal kompensere for manglerne i det normale system.

I artiklen fra Berlingske den 25. april 2020 står der skrevet at nu har 17% af arbejdsstyrken i USA meldt sig ledige, hvilket er det højeste antal siden 1930’erne. Det giver et markant fald i husholdningerne indkomst, samtidig svækker de lave aktiekurser og boligpriser også husholdningerne.

Det forventes at forbruget af tjenesteydelser vil falde med en femtedel i indeværende kvartal. Arbejdsløsheden vil ofte være påvirket af den økonomiske vækst, som nævnt er en stigning i arbejdsløsheden resultat af en stigning i BNP på under 1% pr. år.

I året 2020 lyder prognosen at arbejdsløsheden vil ligge på 10,4% som skyldes det markante faldt i BNP, en krise som Corona-krisen der bider fast, vil resultere i at virksomhederne vil skulle fyre deres ansatte og derved stigning i arbejdsløsheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu