Kapitel 13: Økonomiens grundbegreber | Spørgsmål

Indholdsfortegnelse
13.1: Det økonomiske kredsløb
1. Hvordan påvirker du økonomien, når du køber en ny smartphone?
2. Beskriv de forskellige sektorer i det økonomiske kredsløb og hvordan pengene cirkulerer
3. Hvad betyder det, at ’enhver udgift også er en indtægt’ i et samfundsøkonomisk perspektiv og hvilke eksempler er der herpå?

13.2 Produktion
4. Hvad er forskellen på varer og tjenesteydelser?
5. Hvad indgår og hvad indgår ikke i BNP (bruttonationalproduktet)?
6. Hvilke problemer kan der være ved at bruge BNP som velstandsmål?

13.3 Planøkonomi og markedsøkonomi
7. Hvordan vil en markedsøkonomisk og en planøkonomisk tankegang forholde sig til følgende spørgsmål:

Uddrag
1. Hvordan påvirker du økonomien, når du køber en ny smartphone?

Den moms, der er indregnet i smartphonen, ryger i statskassen som en skatteindtægt. Du påvirker statsfinanserne på denne måde. Og forresten er din SU jo en udgift for staten.

2. Beskriv de forskellige sektorer i det økonomiske kredsløb og hvordan pengene cirkulerer
herimellem.

Udland: Den udenlandske producent af din smartphone tilhører sektoren udlandet. Udenlandske firmaer leverer færdigvarer til de danske forbrugere. De leverer også maskiner og råvarer til de danske virksomheder. Betalingerne for disse varer - importudgifter - ryger ud af den danske samfundsøkonomi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu