Økonomiens Grundbegreber | Noter Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
Forskellige begreber jeg godt ved hvad betyder men alligevel skriver ned af en eller anden grund
Der findes to former for kredsløb
Det udvidede pengekredsløb
14.3 planøkonomi og markedsøkonomi
- Planøkonomi
- Markedsøkonomi
- Blandingsøkonomi
- BNP
- BNP som velstandsmål
- Betalingsbalance
- Betalingsbalancens løbende poster
- Kapitalposterne
- De finansielle poster
- Inflation
- Konsekvenser af høj og svingende inflation
Prisdannelse
- Marked

Uddrag
Forskellige begreber jeg godt ved hvad betyder men alligevel skriver ned af en eller anden grund
• Statsfinanserne, skat, SU osv.
• Indkomst
• Beskæftigelse
• Forbrug
• Opsparing
• Indtægt
• Udgift
• Importudgifter
• Eksportindtægter
• Forbrugsvarer, varer der bliver solgt til husholdninger
• Eksport, varer til udlandet
• Investeringsvarer, varer virksomheder sælger til hinanden
• Overførsler, udbetaling fra det offentlige til arbejdsløse, pensionister osv.
• Vare, noget håndgribeligt
• Tjenesteydelser, servicevarer som et besøg hos tandlægen, advokaten, undervisning osv.
• Løn, man skal lave noget(modydelse) for det man får
• Overførsler, man skal ikke lave nogen modydelse


---

BNP pr. indbygger, gennemsnitsindkomsten, bruges da Sveriges samlede BNP f.eks. er større end Danmarks, da der er flere svenskere end danskere, for at tage højde for dette måler BNP pr. indbygger

Det er farligt at bruge BNP som velstandsmåler da:
• Husproduktion ikke er medregnet, dvs. hjemmedyrkede ting, pasning af små børn derhjemme osv. ikke er medregnet

• Skjuler en skæv social fordeling, dvs. den ikke viser hvor meget de rige ejer og hvor lidt de fattige ejer

• Tager ikke højde for miljøet, dvs. den ikke tager højde for forurening udslip af giftgas osv. ved industriproduktion osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu