Samfundsfags noter til de emner/områder i indholdsfortegnelsen forneden

Indholdsfortegnelse
Emne: Integration
Integration:
Assimilation:
Segregation:
Ren idenentitet:
Bindestregsidentitet:
Kreolske identitet:
Partienes placering med hensyn til værdipolitik og fordelingspolitik
Fordelingspolitik:
Værdipolitik:
Issuevoting:
Kernevælgere:
Marginalvælgere:
Retning:
Nærhed:
Socialdemokratiet (rettigheder og pligter)
Molins model
Issue konkurrence:
Spejlbilledestrategien:
Dekoblingsstrategien:
Konfronitet:
Kaare Strøms Partiadfærdsmodel
Populisme:
Medier:
Væsentlighed:
Identifikation:
Sensation:
Konflikt:
Defensivt og offensivt spin:
Offensivt spin:
Defensivt spin:
Proaktivt og reaktivt spin:
Proaktivt spin:
Reaktivt spin:
Politiske diskurser:
Meningshorisont:
Handlingshorisont:
Diskursanalyse:
Integrationsdiskurs:
Assimilationsdiskurs:
Hegemoni:
Antagonisme:
Nodalpunkt:
Ækvivalenskæden:
Diskursteori:
Durkheim:
Jodi Dean:
Søren Juul:

Emne: Fattigdom og ulighed
Absolut fattigdom:
Relativ fattigdom:
Hvorfor mener Joachim B. Olsen ikke at man kan snakke om fattigdom i Danmark:
Hvad er ifølge artiklen årsagerne til og konsekvenser af fattigdom blandt indvandrer?
Argumenter for og imod ulighed
Robert Nozick:
Årsager til ulighed
Levevilkår:
Individets ressourcer:
Samfundets regler:
Struktur:
Aktør:
Ulighed:
Social ulighed:
Livschancer:
Levekår:
Formel lighed;
Chancelighed;
Resultatlighed:
Ulighed ulemper:
Ulighed fordele:
Gini-koefficienten:

Begreber til arbejdstilknytning:
Den Danske Model:
Flexicurity:
Strammningsstrategi:
Opkvalificeringsstretegi:

Begreber til den kulturelle ressourcebeholder:
Primær socialisering:
Sekundær socialisering:
Kulturel kapital:

Begreber til netværks-ressourcebeholderen:
Social kapital:
Partikulær tillid:
Generaliseret tillid:
Instituationaliseret tillid:

Begreber til stabilitet i familien:
Den moderne svage familie (svingsørsfamilien):
Den moderne svage familie (socialt akvarium):
Den moderne stærke familie (teamfamilien):
Den traditionelle stærke familie (den patriarkalske familie):
Socialt monogami:
Morten Ejernæs:
Social arv:
Negativ social arv:
Positiv social arv:

Emne: Miljø og bæredygtighed
Giddens tre reaktionsmønstre:
Rational Choice: z
Maslows behovspyramide:
Rationelle forklaringer:
Habituelle forklaringer:
Værdimæssige forklaringer:
Strukturelle forklaringer:
Interpersonlige forklaringer:
Individets identitetsformer:
De klassiske integrationsteorier:
Repræsentativt demokrati:
Direkte demokrati:

Uddrag
Diskursanalyse:
- En diskurs er en mængde udsagn i form af skrift eller taler, som er med til at definere, hvordan vi betragter virkeligheden. En diskurs udgør med andre ord de briller vi ser verden med

Integrationsdiskurs:
- Multikultur
- Forskellighed
- Internationalisme

Assimilationsdiskurs:
- Monokultur
- Nationalisme
- Danskhed

Hegemoni:
- En diskurs der på et tidspunkt bestemmer/giver normen eller hvad der er det rigtige at sige
- Hegemoni= magt, en der styre

Antagonisme:
- En kamp mellem to grupperinger, der aktivt forsøger at forhindre, at den anden parts holdninger kan få en reel betydning og opnår hegemonisk status

Nodalpunkt:
- Temaer, grundlæggende emner

Ækvivalenskæden:
- Argumentationskæder der gør det muligt at knytte forskellige begreber sammen i en kæde af argumenter. Kæden består dermed af en række ord, begreber og vendinger, der er med til at karakterisere nodalpunktet. Fx vellykket integration

Diskursteori:
- Sproget skaber vores verden