Hvad er religion | Over 10 siders noter

Indholdsfortegnelse
Hvad er religion?
Religionens dimensioner
Religionernes kritik af hinanden
- Islams kritik af kristendommen:
- Kristendommens kritik af islam:
- Kristendommens kritik af buddhismen:
De vigtigste begreber og fænomener i religion
- Myter
- Mytetyper
1. Verdensskabelsesmyter
2. Oprindelsesmyter
3. Kulturheromyter
4. Afslutningsmyter / eskatologiske myter
- Myters funktion
- Ritualer
- Overgangsritual
1. Udskillelsesfasen
2. Overgangsfasen
3. Inkorporationsfasen
- Andre ritualtyper
- Bemærk:
Hellig og profan
- Rent og urent
- Etik
- Offer
Ordliste
- Agnosticisme.
- Animisme.
- Ateisme.
- Axis mundi.
- Blasfemi.
- Bøn.
- Civilreligion.
- Divination.
- Ekstase.
- Emic og Etic.
- Eskatologi.
- Frelsesreligion.
- Frugtbarhedsreligion.
- Fundamentalisme.
- Helligsted.
- Helligtekst.
- Hellig tid.
- Hierofani.
- Hieros gamos.
- Initiation.
- Inkarnation.
- Kaos og kosmos.
- Konversion.
- Kult.
- Mana.
- Medium.
- Monolatri.
- Monoteisme.
- Mystik.
- Ortodoksi.
- Pluralisme.
- Polyteisme.
- Profet.
- Reinkarnation.
- Relikvie.
- Sækularisering.
- Synkretisme.
- Tabu.
- Teofani.
- Teokrati.
- Totemisme.
- Transcendens.
- Åbenbaring.

Uddrag
Hvad er religion?
Religionens påstand er, at den formidler sandheden om verden, og om hvordan mennesker kan komme til at stå i den rette forbindelse til det guddommelige.

Religion handler ikke nødvendigvis om tro, men ofte i højere grad om en særlig livspraksis og en særlig verdensanskuelse og et særligt menneskesyn.

Religion består i høj grad af handlingsmønstre, ritualer, fortællinger (myter), daglig praksis, det sociale liv, kultur osv. Religion handler i høj grad om en bestemt livspraksis og et bestemt syn på verden.

• Religion handler om det basale; overlevelse, krisebehandling → religionen angiver en konkret måde for mennesket at leve på.
• Religion er et system, der giver mennesket en konkret retning og gør det i stand til at klare sig i verden.
• Religion er et kommunikationssystem, der formidler kontakten ml. den jordiske og den guddommelige verden.
• Religion er en forklaringsmodel for verden. Dvs. et system, der definerer hvad de basale elementer i verden er. Hvad er mennesket?

Hvad er naturen? Hvad er godt og ondt, rigtigt og forkert? Hvad er grænserne for verden? Hvordan kan det være, at tingene er, som de er? Osv.

Religionens dimensioner
En religion kan defineres som bestående af syv dimensioner, der dækker hver deres område af det religiøse liv:

1. Dogmatisk dimension: Religionens lære og tro
2. Mytisk dimension: De fortællinger om guder og mennesker, der danner grundlaget for religionen
3. Rituel dimension: Særlige handlinger med hellig betydning, som viser tilbage til og genopliver myterne
4. Etisk dimension: Den rigtige måde for individet at handle på, ifølge religionen
5. Erfaringsmæssig dimension: Individets personlige oplevelser med det religiøse, guddommeligt nærvær, meditation, bøn eller lign
6. Social dimension: Fællesskabet af religionens tilhængere, ofte hele samfund. Det sociale liv, der udspiller sig inden for religionens rammer
7. Materiel dimension: Arkitektur og konkrete bygninger, helligsteder, religiøs kunst. De ting, der udgør den fysiske ramme omkring religionen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu