Psykologiske retninger | Over 15 siders noter

Indholdsfortegnelse
Psykoanalysen - Sigmund Freud:
Behaviorisme:
Evolutionspsykologien - Charles Darwin
- Kognitiv Psykologi (senmoderne psykologi)
- Kognitiv skemaer:
- Tankemønstre - rutiner/mønstre.
- Eksistentiel Psykologi
- Socialpsykologi
- Sigmund Freud;
- Erik Erikson;
- Margaret Mahler;
Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: (Bowlby)
- Tilknytningsadfærd (teori-1960’erne):
- Før-tilknytningsperiode (0-2 mdr.)
- Den begyndende tilknytning (2-8 mdr.)
- Selektiv tilknytning (7-24 mdr.)
- Separationsreaktioner:
Børns reaktioner på omsorgssvigt
Kontaktforstyrrelser:
Depression:
- Omsorgssvigt
- Separationsreaktioner:
1. protest:
2. fortvivlelse:
3. emotionel frakobling:
Der er forskellige typer af omsorgssvigt:
1. vanrøgt:
2. fysiske overgreb:
3. psykiske overgreb:
4. seksuelle overgreb:
Reaktioner på omsorgssvigt:

Udviklingspsykologi
- Erik Erikson
- De 8 stadier:
- Udvikling:
- Krise betyder:
- Psykiske kriser:
- Eriksons udviklingstrappe:
1. stadie: Spædbarnealder 0-18 mdr.
2. stadie: Tidlig barndom 18 mdr. – 3 år.
3. Stadie: Legealder 3-6 år  Eksistens krise:
4. stadie: Skolealder 6-12 år
5. stadie: Ungdom 12-18 år
6. Stadie: Tidlig voksen alder 19-30 år
7. stadie: Voksenalder 30-65 år
8. stadie: Alderdom
- Kritik af Erikson

Uddrag
Psykoanalysen er en teori om, hvordan psyken fungerer. Den blev oprindeligt udviklet af Sigmund Freud.

Som psykologisk teori har psykoanalysen gennem de sidste 100 år sat et betydeligt præg på den vestlige kultur og intellektuelt liv generelt.

Den lever fortsat direkte og indirekte i vores forståelse af, hvordan mennesker tænker, handler og føler og i vores forståelse af kunst og kreativitet.

På tværs af Freuds mange psykoanalyser, kunne han få øje på forskellige træk, der gik igen hos alle patienterne.

På baggrund af de mange samtaler, hypnoser og drømmetydninger, udviklede Freud derfor en række berømte teorier om menneskets psyke, som han arbejdede ud fra:

---

Man anerkender dog at tilstedeværelsen har nogle problematikker der påvirker individets psykiske forståelse af jeg’et.

I eksistentialistisk psykologi anser man en opfostring af angst overfor den frihed som individerne handler ud fra. Individerne har tillagt et ansvar, men vælger at flygte fra det ansvar man har, og lever et uægte og uautentisk liv.

Men dette kan blive helbredt (hvis man kan bruge den terminologi) ved at individet ændrer deres livssyn, levemåde og deres handlemåde samt en refleksion over tilstedeværelse.

Disse faktorer fører til en sand forståelse af eksistensen. Men dette sker ikke gennem en teoretisk og praktisk udveksling. Sartre mener at mennesker er deres eget livs arkitekt.

Derfor er vores handlinger en gavn derimod også en byrde for os selv. Han mener at vi ikke burde fokusere på vores biologiske tilstedeværelse, men derimod kigge på vores personlige tilstedeværelse.

På grund af denne form for helbredelse karakteriseres eksistentialismen den ved konkrete læresætninger og doktriner.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu