De psykologiske retninger | Noter | Over 30 sider

Indledning
Psykoanalysen grundlagt i slutningen af 1800-tallet af Freud I 1900 fremlagde Freud sin første personlighedsmodel, hvori han skelnede mellem et bevidst, et førbevidst og et ubevidst system i personligheden med hver deres processer.

Psykoanalysens særlige fokusområder er det voksne menneskes indre konflikter og følelsers udspring i forældre/barn forholdet.

Psykoanalysen er en af de ældste psykologiske teorier, som Freud kom med i 1800 tallet. Han inddelte personlighed i 3 faser. det’et som kommer ved fødslen, jeg’et og overjeg’et kommer i løbet af barndommen.

Indholdsfortegnelse
De 6 forskellige retninger:
Psykoanalyse
Behaviorismen
Evolutionær psykologi
Eksistentiel og humanistisk psykolog
Kognitiv psykologi
Socialpsykologi

Uddrag
Forsigtige og ængstelige sammen med nye mennesker og i nye omgivelser. De holder sig tæt til forælderen, holder øje med denne og er ikke interesseret i legetøjet.

De bliver voldsomt kede af det når forælderen går og når denne kommer tilbage er de svære at trøste.

De søger både trøst og stritter imod. Overfor den fremmede er de bange og afvisende, både når forælderen er der og når denne ikke er der. Ca. 10 % falder i denne gruppe.

Utryg-desorganiseret tilknytningstype: Denne ses hos børn der har været udsat for omsorgssvigt.

De har svært ved at klare stressede situationer og deres adfærd er præget af uforudsigelighed. Når de er sammen med forælderen reagerer de som den ængstelige tilknytningstype og skal sikre sig at forælderen er der, men når forælderen kommer tilbage, reagerer de som den undgående tilknytningstype og forsøger at ignorere hende.

I fremmedsituationstesten kan barnet søge trøst når moderen kommer tilbage men opgiver, stivner, smider sig på gulvet og foretager stereotype bevægelser.

Deres mærkelig opførsel bliver forklaret med at de står i konflikt, hvor den de vil have beskyttelse hos, er den de er bange for. 5% falder i denne kategori.

---

Stereotyper: Er et menneske af et bestemt køn, en bestemt etnisk gruppe, eller har vedkommende en bestemt alder, uddannelse, noget bestemt tøj, et bestemt udseende, en bestemt opførsel, eller taler vedkommende på en særlig måde i øvrigt.

Opfattelse af stereotyper vil sige at man hurtigt kan generalisere det enkelt individ og sige noget om hvem der er som person.

Dette kan hurtigt gå hen og blive til fordomme om andre mennesker. Kort sagt - personkategorier, som vi bruger når vi møder nye mennesker.

Gestalter: Vi opfatter ikke verden som en sum af isolerede enkeltdele, men straks organiserer de enkelte dele til meningsfulde helheder også kaldet gestalter (form, omrids).

Helhedsloven: Helheden styrer vores opfattelse af de enkelte dele. Dette er en generel lov.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu