Psykologiske Retninger | Komplette psyokolgi noter

Indledning
Psykoanalysen er en teori om, hvordan psyken fungerer. Den blev oprindeligt udviklet af Sigmund Freud.

Som psykologisk teori har psykoanalysen gennem de sidste 100 år sat et betydeligt præg på den vestlige kultur og intellektuelt liv generelt.

Den lever fortsat direkte og indirekte i vores forståelse af, hvordan mennesker tænker, handler og føler og i vores forståelse af kunst og kreativitet.

Indholdsfortegnelse
Psykoanalysen - Sigmund Freud:
• Jeg, overjeg og id:
• Libido:
• Dødsdrift:
• Ødipus-komplekset:
- Behaviorisme:

Evolutionspsykologien - Charles Darwin

Kognitiv Psykologi (senmoderne psykologi)
- Tankemønstre - rutiner/mønstre.
• Bottom up processer:
• Top Down processer:
- Eksistentiel Psykologi
- Socialpsykologi
- Sigmund Freud;
- Erik Erikson;
- Margaret Mahler;

Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: (Bowlby)
- Før-tilknytningsperiode (0-2 mdr.)
- Den begyndende tilknytning (2-8 mdr.)
- Selektiv tilknytning (7-24 mdr.)
- Børns reaktioner på omsorgssvigt
- Kontaktforstyrrelser:
- Depression:
- Dissociation
- Forsinket udvikling
- De overdrevent veltilpassede eller voksne børn
- Hyperaktiv og destruktiv
- Ansvar, skyld og hemmeligholdelse
- Omsorgssvigt
- eparationsreaktioner:
1. protest:
2. fortvivlelse:
3. emotionel frakobling:
- Der er forskellige typer af omsorgssvigt:
1. vanrøgt:
2. fysiske overgreb:
3. psykiske overgreb:
4. seksuelle overgreb:
- Reaktioner på omsorgssvigt:

Udviklingspsykologi
- De 8 stadier:
- Udvikling:
- Krise betyder:
- Psykiske kriser:
- Eriksons udviklingstrappe:
1. stadie: Spædbarnealder 0-18 mdr.
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:
2. stadie: Tidlig barndom 18 mdr. – 3 år.
- Adfærdsmønster
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:
3. Stadie: Legealder 3-6 år  Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:
4. stadie: Skolealder 6-12 år
- At lære og udforske
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:
5. stadie: Ungdom 12-18 år
- Barnet udvikler sig til at være et ungt menneske
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:
6. Stadie: Tidlig voksen alder 19-30 år
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:
7. stadie: Voksenalder 30-65 år
- Forplantning (behov for at engagere sig i noget der ligger uden for en selv – eks. børn)
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:
8. stadie: Alderdom
- Adfærdsmønster:
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

Uddrag
Denne tilstand skyldes, at børne før de blev forladt var meget afhængige af deres forældre og fulgte dem overalt og senere vil der optræde vrede og fjendtlighed over for forældrene.

Tilknytning (ifølge Bowlby): det stærke og selektive bånd, der udvikler sig mellem barnet og omsorgspersonerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu