Retninger i romantikkens litteraturen | Noter

Indholdsfortegnelse
- Universalromantikken og Nyplatonismen: ca. 1800-1810
- Organismetanken
- Monetisk verdensopfattelse:
- Panteisme
- Geniet i romantikken.
- Individet i romantikken
- Naturen – og idealiseringen af den
- Det sublime
- Nationalromantikken: ca. 1810-1860
- Nationalromantikkens centrale træk
- Nyplatonismen
- Nyplatoniske digte er kendetegnede ved følgende:
- Romantisme 1830-1850:

Uddrag
- Universalromantikerne mener man i udgangspunktet at verden er ligesom Platon, nemlig som todelt og splittet: Sjælen er adskilt fra legemet, ånden er adskilt fra naturen, himlen er adskilt fra jorden og de idealer vi stræber efter, som fx den ideelle kærlighed, opnår vi aldrig i realiteten.

Denne oplevelse af splittelse og mangel på sammenhæng er et stort problem for romantikerne, der søger efter den ultimative mening og harmoni.

- Det vigtige at forstå er altså, at universalromantikken er en monistisk opfattelse af verden, der overvinder dualismen. I universalromantikken forstår man verden som en sammenhængende enhed, hvor de enkelte ting hænger sammen på et dybere plan.

Denne opfattelse af verden kaldes som nævnt monisme, fordi den forstår verden som en enhed. Ifølge universalromantikken hænger det fysiske og det åndelig altså sammen i en universel, dvs. altomfattende, enhed.

- Vi er alle en del af et stort kosmos: naturen. Det er ikke blot naturens rum, der bæ¬rer denne enhed i sig, men også den historiske tid

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu