Psykologiske Retninger | Psykologi Noter

Indholdsfortegnelse
Psykoanalysen - Sigmund Freud:
• Jeg, overjeg og id
• Libido
• Dødsdrift
• Ødipus-komplekset

Behaviorisme:

Evolutionspsykologien - Charles Darwin
- Charles Darwin
- Konrad Lorenz

Kognitiv Psykologi (senmoderne psykologi)
- Aron Beck: kognitive terapi.
- Kognitiv skemaer:
- Tankemønstre - rutiner/mønstre.
- Ebbinghaus (Hukommelses træning )

Eksistentiel Psykologi

Socialpsykologi

Sigmund Freud;
- Psykoanalysen; Den psyko-seksuelle udvikling
- Opdelt i tre psykoseksuelle-faser;
1. Den orale (oral=mund) fase;
1. Den anale fase (anus = endetarmsåbning);
1. Den falliske/ ødipale fase;

Erik Erikson;
1. Fundamental tillid overfor mistillid (0 til 1,5 år);
1. Selvstændig vilje overfor skam/tvivl (1,5 til 3 år);
1. Initiativ overfor skyldfølelse (3 - 5 år);
1. Flid/ skaberevne overfor mindreværd (6 - 12 år);
1. Identitet overfor identitetsforvirring (12 til 20 år);
1. Intimitet overfor isolation (20 - 30 år):
1. Forplantning overfor stagnation (30 - 50 år);
1. Jeg-integritet overfor fortvivlelse (50 år -);

Margaret Mahler;

Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt: (Bowlby)
- Tilknytningsadfærd (teori-1960’erne):

Før-tilknytningsperiode (0-2 mdr.)

Den begyndende tilknytning (2-8 mdr.)

Selektiv tilknytning (7-24 mdr.)

Separationsreaktioner:
1. Protest
2. Fortvivlelse
3. Emotionel frakobling

Børns reaktioner på omsorgssvigt

Kontaktforstyrrelser:

Depression:

Omsorgssvigt
1. protest:
2. fortvivlelse:
3. emotionel frakobling:

Der er forskellige typer af omsorgssvigt:
1. vanrøgt:
2. fysiske overgreb:
3. psykiske overgreb:
4. seksuelle overgreb:

Reaktioner på omsorgssvigt:

Udviklingspsykologi

Erik Erikson
- De 8 stadier:
- Udvikling:
- Krise betyder:
- Psykiske kriser:
- Eriksons udviklingstrappe:

1. stadie: Spædbarnealder 0-18 mdr.
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

2. stadie: Tidlig barndom 18 mdr. – 3 år.
- Adfærdsmønster:
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

3. Stadie: Legealder 3-6 årEksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

4. stadie: Skolealder 6-12 år
- At lære og udforske
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

5. stadie: Ungdom 12-18 år
- Barnet udvikler sig til at være et ungt menneske
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

6. Stadie: Tidlig voksen alder 19-30 år
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

7. stadie: Voksenalder 30-65 år
- Forplantning (behov for at engagere sig i noget der ligger uden for en selv – eks. børn)
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

8. stadie: Alderdom
- Adfærdsmønster:
- Eksistens krise:
- Grundlæggende styrke:
- Grundlæggende svaghed:
- Betydningsfulde relationer:

Kritik af Erikson

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu