Kognitiv psykologi | Noter til psykologi

Indholdsfortegnelse
Studiet af menneskets informationsprocesser
Opmærksomhed
- Selektiv opmærksomhed
- Ufrivillig og frivillig opmærksomhed
- Automatiserede og kontrollerede processer
- Delt opmærksomhed
- Uopmærksom blindhed

Uddrag
• Psykologisk retning der fokuserer på menneskets intellektuelle processer: sansning, perception, tænkning og sprog;

voksede frem i 1950'erne som en reaktion på behaviorismen ved at fokusere på de indre, mentale processers betydning for menneskets adfærd.

---

Studiet af menneskets informationsprocesser
• Bartlett og Wertheimer er enige om noget ganske vigtigt, som siden hen bliver en grundantagelse inden for den kognitive psykologi.

o De fremhæver begge, at mennesker er i besiddelse af medfødte evner til at organisere og skabe mening i de indtryk, de modtager fra omgivelserne.

Bartlett taler om kognitive skemaer for at forklare, hvordan vi opbevarer og organiserer vores erfaringer og bruger dem til at fortolke og skabe mening i vores omverden. Wertheimer taler om, at vi organiserer det, vi sanser, til meningsfulde helheder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu