Kognitiv Psykologi | Spørgsmål 1-10

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er kognitiv psykologi? Prøv at give en definition på, hvad denne psykologiske retning står for.
2. Hvad er den helt centrale antagelse i den kognitive psykologi?
3. Hvad gik Ebbinghaus' forsøg med de mange meningsløse stavelser ud på? Hvad fandt han ud af?
4. Forklar casen Åndernes krig, som Bartlett brugte i en af sine undersøgelser. Hvad ville han påvise?
5. Redegør med dine egne ord for, hvad et kognitivt skema er.
6. Hvordan anvender vi kognitive skemaer i dagligdagen? Hvilke fordele er der forbundet med at anvende dem, og hvilke ulemper kan de også have?
7. Forklar begrebet assimilation.
8. Forklar begrebet akkommodation.
9. Overvej, hvad vi bruger assimilation til i det daglige. Giv eksempler på situationer, hvor din tænkning har været præget af assimilation. Overvej desuden, hvornår du bruger assimilation i skolen.
10. Overvej, hvornår vi bruger akkommodation i det daglige. Giv eksempler på situationer, hvor din tænkning har været præget af akkommodation.

Uddrag
1. Hvad er kognitiv psykologi? Prøv at give en definition på, hvad denne psykologiske retning står for.

Kognitionspsykologi er sammensat af kognition, der betyder tænkning, og psykologi. Der er altså tale om tænkningens psykologi

og emnerne er hovedsageligt tænkning, læring, sansning, perception, opmærksomhed, sprog, hukommelse og intelligens. Metoderne er empiriske og statistiske.

2. Hvad er den helt centrale antagelse i den kognitive psykologi?
I 1960'erne begynder man at tale om en kognitiv revolution inden for psykologien.

En ny retning, der viderefører behaviorismens objektive og eksperimentelle psykologi, men ikke blot fokuserer på den ydre og iagttagelige adfærd, er ved at tage form.

Det er den såkaldte kognitive psykologi, der studerer de processer hos mennesket, der har med perception, hukommelse, tænkning og sprog at gøre.

Frem for blot at se menneskets adfærd som et resultat af ydre påvirkninger udvider den kognitive psykologi feltet og interesserer sig for, hvordan mennesket tolker og forsøger at skabe mening i de ydre stimuli.

Grundantagelsen er, at den måde, vi tolker vores omverden på, har afgørende indflydelse på vores handlinger og adfærd. Ser vi på, hvad ordet kognitiv betyder, så står der i ordbogen

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu