Opgave 5.1 psykologi – Spørgsmål

Indholdsfortegnelse
Giv en beskrivelse af, hvad sensorisk deprivation betyder og hvad arousal er.

Giv en beskrivelse af begrebet OSN og overvej, hvilken retning indenfor psykologien denne teori bevæger sig indenfor (naturvidenskabelig, humanistisk eller samfundsvidenskabelig)

Udpeg mindst et sted, hvor Henrik Høegh-Olesens teori om OSN adskiller sig fra Aron Antonovskys teori om OAS (du læste om ham til quizzen 5.0)

Ifølge Bobby Zachariae, hvad er så den berømte stress-forsker Richard Lazarus’ definition af stress?

Se på modellen på side 7 i Zachariae-teksten og vurdér hvorfor, man kan kalde den for en kognitiv stress-model. Overvej hvilken behandling af stress, denne model for stress kunne lægge op til.

Beskriv (kort) Karazeks krav-kontrol-model.

Uddrag
Sensorisk deprivation: Sensorisk deprivation betyder en form for naturlig eller eksperimentel nedsættelse eller mangel på sensoriske indtryk fra og af ens omgivelser.

Sensorisk deprivation i forhold til Psykologiske forsøg har forgået i b.la. isolation-rum eller ved nedsænkning med iltmaske i en vandtank der holder vand med samme kropstemperatur som en selv, samt ingen lyd og lys, ved hjælp af klapper for øjnene, øre osv.

Nogle bruger kortvarig sensorisk deprivation som en form for afslappende og behagelig "terapi", men efter bare nogle få timer under sensorisk deprivation, vil personerne opleve ekstremt ubehageligt med f.eks. hallucinationer og angst.

Derfor er det også blevet brugt som en form for totur. Der er stor forskel på hvordan at folk reagere under sensorisk deprivation, og det er ofte folk der tit søger fysisk aktivitet og social kontakt, der bliver mest påvirket.

Arousal: Kan beskrives som vågenhed, parathed eller modtagelighed for sanseindtryk. Arousal strækker sig over en række bevidsthedstilstande, som går fra bevidstløshed til vågen opmærksomhed.

Arousal bestemmes af aktiviteten i et netværk af nerver i hjernestammen, samtidig med sanseindtrykkenes påvirkning af hjernebarken.

Der er en sammenhæng mellem arousal og præstationer, hvor både for lav og for høj arousal fører til en dårlig/dårligere præstation.

Hvis vi skal se på to forskellige arousalniveauer kan vi se at depression og angst giver to vidt forskellige niveauer. Personer med depression ses et ofte og generelt med lavere arousalniveau, end personer der ikke lider af depression, mens at personer der har angst oplever, at deres arousalniveau bliver markant forøget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu