Begreber til Socialpsykologi | Psykologi noter | Over 5 sider

Indholdsfortegnelse
Socialpsykologi
To perspektiver
Hvad er en gruppe?
Primær- og sekundærgrupper
Sekundærgruppen
Formelle og uformelle grupper
Referencegrupper og medlemsgrupper
Egengrupper og fremmedgrupper
Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol
Solomon Aschs berømte forsøg
Gruppetænkning
Gruppepolarisering
Mobning
Hvordan forklares mobning?
Roller
Aspekter ved roller
Tilskrevne, opnåede og skabte roller
Uformelle roller
Uformelle standardroller
Uformelle roller i arbejdsgrupper
Ledelsesteorier
Situationstilpasset ledelse
De fire ledelsesstile
Autoritet og lydighed

Uddrag
Socialpsykologi
-> Bredt område – krydsning mellem sociologi og psykologi –mellem individet på den ene side og samfundet på den anden
-> Område: hvordan mennesker og de sociale miljøer og grupper, de er en del af, gensidigt påvirker hinanden
-> Består af flere traditioner; dette kapitel ser på den eksperimentelle socialpsykologi
-> Stammer fra USA i starten af 1900-tallet
-> Mest kendte forsøg: Sherifs gruppeeksperimenter, Asch’s studier i konformitet og Milgrams lydighedseksperiment
-> Målet med den eksperimentelle socialpsykologi er at finde almene lovmæssigheder for, hvordan mennesker gensidigt påvirker hinanden og påvirkes af de grupper, de indgår i
-> Det skal således gælde alle mennesker uanset hvem man er, og hvilket miljø, man kommer fra
-> Udsat for kritik i 1970’erne; overså de konkrete miljøers påvirkning og benyttede uetiske forsøg
-> De tidligere undersøgelser præger dog stadig socialpsykologien meget i dag, og de tidligere eksperimenter kan sige væsentlige ting om mennesker og grupper i dag

---

Formelle og uformelle grupper
-> Denne inddeling går på tværs af den før nævnte
-> Bestemmes af, hvor organiseret gruppen er
-> Formel gruppe: dannet bevidst, ofte med helt klare formål om at løse specifikke opgaver. Sjældent personligt forhold mellem medlemmer. Ofte formelt valgt leder. (Skoleklasse, bestyrelse, projektgruppe)
-> Uformelle gruppe: dannet spontant ud fra fælles interesser eller gensidig tiltrækning. Solidaritet og kammeratskab. (Venskabsgrupper, klike i skoleklassen)
-> Der vil ofte i store formelle grupper dannes mindre uformelle grupper
-> Man søger mere eller mindre bevidst, at udfylde en rolle, som passer ens personlighed i gruppen
-> Kan dette ikke lade sig gøre i den formelle, kan det med større sandsynlighed i den uformelle
-> De uformelle grupper vil påvirke den formelle gruppe i positiv eller negativ retning.
-> Den negative påvirkning ses fx hvis den uformelle har nogle stærke holdninger og normer, som står i kontrast og måske endda modarbejder den formelle gruppes holdninger og normer

---

Egengrupper og fremmedgrupper
-> Egengrupper: Dem vi identificerer os med og har en betydelig loyalitet i forhold til
-> Fremmedgrupper: konsekvens af identifikationen indadtil i gruppen opstår afgrænsning udadtil og en markering af forskelle til fremmedgrupper
-> Denne opdeling er mest relevant ift grupper, der har noget med hinanden at gøre, fx fans fra forskellige fodboldklubber, etniske eller politiske grupper eller rockere
-> Forskellene kan vokse til konfliktforhold, hvor fremmedgruppen er de onde, forkerte, fortabte. Fordomme og stereotype opfattelser tager over fra de mere nuancerede forståelser af dem
-> Fremmedgruppen behøves ikke være en egentlig gruppe ud fra deres egen forståelse, men har nogle fælles træk eller karakteristika
-> Modsætningsforholdet til fremmedgruppen styrker sammenholdet i egengruppen, og bekræfter dermed yderligere, at egne normer holdninger er rigtige og de andres er forkerte
-> Se eksempel på eksperiment side 354

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu