Indholdsfortegnelse
A. Gør med dine egne ord rede for eksperimentets design, og for eksperimentets resultater (brug viden både fra videoen og fra ibogen). Vær omhyggelig med at få alle 3 faser med.

B. Hvilke konklusioner kan vi drage af Sherifs eksperiment om intergruppekonflikt?

C. Kan vi overføre viden om eksperimentet til virkelighedens verden (dvs. hvordan vil du vurdere den økologiske validitet)? Dvs. er det muligt, at forstå gruppekonflikter som vi kender fra f.eks. fodboldfan-konflikter ud fra Sherifs realistiske konfliktteori?

D. Hvordan lykkes det Sherif at nedbryde fordomme og konflikter mellem grupperne? Kan vi bruge Sherifs erfaringer i vores egen verden?

Uddrag
- Eksperimentet forsøger at demonstrere hvorfor konflikter opstår. Når 2 grupper konkurrerer om begrænsede ressourcer som magt, prestige og rigdom og kun kan opnå ved hjælp af den anden gruppe, reagerer de med fjendtlighed.

- Gruppeinformation: De to grupper bliver adskilt og kender ik til hinandens eksistens. De udvikler et tilhørsforhold.

De laver diverse aktiviteter sammen og grupperne har hver deres navn. Til slut bliver de 2 grupper mere og mere opmærksomme på den andens gruppe eksistens selvom de ikke møder hinanden

og derfor kun kan høre stemmer og brugt service. Det får hver gruppe til og få en tilgang til os og dem og de skal ikke være her.