Indholdsfortegnelse
A. Gør med dine egne ord rede for eksperimentets design, og for eksperimentets resultater (brug viden både fra videoen og fra ibogen). Vær omhyggelig med at få alle 3 faser med.

B. Hvilke konklusioner kan vi drage af Sherifs eksperiment om intergruppekonflikt?

C. Kan vi overføre viden om eksperimentet til virkelighedens verden (dvs. hvordan vil du vurdere den økologiske validitet)? Dvs. er det muligt, at forstå gruppekonflikter som vi kender fra f.eks. fodboldfan-konflikter ud fra Sherifs realistiske konfliktteori?

D. Hvordan lykkes det Sherif at nedbryde fordomme og konflikter mellem grupperne? Kan vi bruge Sherifs erfaringer i vores egen verden?

Uddrag
- Eksperimentet forsøger at demonstrere hvorfor konflikter opstår. Når 2 grupper konkurrerer om begrænsede ressourcer som magt, prestige og rigdom og kun kan opnå ved hjælp af den anden gruppe, reagerer de med fjendtlighed.

- Gruppeinformation: De to grupper bliver adskilt og kender ik til hinandens eksistens. De udvikler et tilhørsforhold.

De laver diverse aktiviteter sammen og grupperne har hver deres navn. Til slut bliver de 2 grupper mere og mere opmærksomme på den andens gruppe eksistens selvom de ikke møder hinanden

og derfor kun kan høre stemmer og brugt service. Det får hver gruppe til og få en tilgang til os og dem og de skal ikke være her.

- Intergruppe Konflikt: Her kommer drengene i sportsturneringer og starter med at have en god sportsånd. Derefter får de en kampgejst og vil vinde over det andet hold.

De begynder at kalde hinanden øgenavne, og starter så småt en konflikt, ved at f.eks at brænde hinandens flag for at vise hvem der har mest magt af de to hold. Derefter vokser drengenes solidaritet og samarbejde mellem hinanden for at få den bedste præmie.

- Reduktion af intergruppe konflikt: Til sidst i eksperimentet bliver de to grupper tvunget til at skal samarbejde om et fælles mål.

Det resulterer i, at de efterhånden opgiver deres fordomme og diskriminerende adfærd overfor hinanden. Man kan se i klippet, at de hjælper hinanden med at rydde op og pakke sammen.