Erhvervsret | Check spørgsmål til kapitel 8: Ansættelsesret

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er minimumstimetallet for en funktionær?
2. Hvem er typisk funktionær?
3. Er Funktionærloven præceptiv eller deklaratorisk?
4. Hvem falder udenfor Funktionærloven?
5. Hvem er omfattet af Lov om Ansættelsesbeviser?
6. Hvorfor bør man ofte undgå at underskrive en voldgiftsklausul ved ansættelsen?
7. Visse aftaler mellem arbejdstager og arbejdsgiver skal være skriftlige for at være gyldige - nævn et par eksempler.
8. Kan en arbejdsgiver nægte en ansat at dyrke visse fritidsaktiviteter?
9. Hvad er en konkurrenceklausul og hvem kan den pålægges?
10. Hvad er en kundeklausul, og hvad er formålet med en kundeklausul?
11. Redegør for 120-dages reglen!
12. Hvad er forskellen på at opsige og ophæve et ansættelsesforhold?
13. Hvor langt opsigelsesvarsel har arbejdsgiveren, hvis en ansat har været ansat i 5 år og 81⁄2 måneder?
14. Hvad er forskellen mellem suspension og fritstilling?
15 Hvori består forskellen mellem godtgørelse efter § 2a og efter § 2b?
16. Beskriv henholdsvis optjenings år, ferie år og ferieperioden.
17. Hvad menes med særlige feriefridage?

Uddrag
Særlige feriefridage gælder kun for de arbejdspladser, der er dækket af overenskomster, der giver de ansatte ret til disse ekstra fridage - ud over de fem ugers ferie, man har ret til efter ferieloven.

Forudsætningen for at få feriefridage er, lønmodtageren har ni måneders anciennitet inden den 1. maj. En feriefridag omregnes til og afvikles med 7,4 timer, og det er muligt for den ansatte både at holde dagene samlet og enkeltvis.

Normalt aftales tidspunktet for afviklingen af dagene mellem den ansatte og arbejdsgiveren, men det er arbejdsgiveren, der har det sidste ord.

Afholder lønmodtageren ikke sine retmæssige feriefridage, skal arbejdsgiveren i stedet udbetale pengene, forudsat kravet rejses over for arbejdsgiveren inden tre uger efter ferieårets udløb. Feriefridage kan også fremgå af den enkeltes ansættelsesaftale. I så fald gælder det aftalte.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu