Ansættelsesret | Erhvervsjura B

Grundbogen kap. 21

Systime kap. 33

Opgavebeskrivelse
1. Hvad er ansættelsesret?

2. Generelle ansættelsesretlige love
2.1. Ansættelsesbevisloven
2.2. Ferieloven. Nye regler pr. 1.9.2020
2.3. Forbud mod diskrimination

3. Funktionærloven (FUL)
3.1. Hvilke arbejdstagere er funktionærer?
3.2. Funktionærens sygdom (FUL § 5)

4. Ansættelsesforholdets ophør
4.1. Opsigelse: Funktionærlovens opsigelsesvarsler, FUL § 2
4.2. Opsigelse: Funktionærlovens godtgørelsesregler, FUL § 2a og § 2b
4.3. Ophævelse/bortvisning pga. misligholdelse

Uddrag
• Ansættelsesret = retsforholdet mellem den enkelte arbejdsgiver og arbejdstager
• Kollektiv ansættelsesret = vedr. kollektive aftaler (overenskomster) på arbejdsmarkedet

Udgangspunkt i dansk privatret: Aftalefrihed
Hvis et ansættelsesforhold ikke er omfattet af præceptiv lovgivning (fx Funktionærloven) eller kollektiv overenskomst, har parterne aftalefrihed. Parterne kan altså frit aftale bl.a. opsigelsesvarsel og løn – kun begrænset af alm. ugyldighedsregler fx AFTL § 36 om urimelige aftaler.

Ansættelsesaftalen er en gensidigt bebyrdende aftale (som fx købeaftale).

Alm. aftaleretlige regler finder anvendelse på indgåelse af ansættelsesaftalen (Aftaleloven).

---

• Fratrædelsesgodtgørelse (FUL § 2a)
- Hvis funktionær bliver opsagt efter uafbrudt beskæftigelse i virksomheden i 12-17 år
- Funktionærens krav på godtgørelse: 1 md. løn (12-17 år) eller 3 md. løn (fra 17 år)

• Godtgørelse for urimelig/usaglig opsigelse (FUL § 2b)
2 betingelser:
1) Uafbrudt beskæftiget i virksomheden 1 år før afskedigelsen
2) Urimelig/usaglig afskedigelse
= Opsigelsen kan ikke anses for begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold
Fx. arbejdsmangel, rationaliseringer eller udygtighed ikke usaglige årsager

Godtgørelse → konkret vurdering (dog normalt højst lønnen i ½ opsigelsesperiode)
Max. 6 mdr. løn (ved 15 års ansættelse)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her