Erhvervsjura | Noter | Over 60 sider

Indholdsfortegnelse
Nøgleord 2
Kapitel 2 Tjekspørgsmål 3
4.1 Retssystemet 5
4.2 Civile Retssager 7
4.3 Principper for retssagers behandling 11
4.4 Appel 12
4.5 Klagenævn og voldgift 12
4.6 Retsmægling 13
4.7 Resume 13
4.8 Ordbog 14
Tjekspørgsmål til kapitel 4. 15
4.11 Interaktiveopgaver (Guldkorn). 17
Kapitel 5 - Introduktion til Erstatningsret 18
- Forsikring 18
6 Erstatningsbetingelser 18
6.1 Culpa - Ansvar 19
- Forsæt: 20
- Uagtsomhed 20
6.3 Økonomisk tab 20
Erstatningsbeløbet 20
6.4 Kausalitet 22
6.5 Adækvans 22
6.6 Egen skyld 22
6.7 Objektive ansvarsfrihedsgrunde 23
6.8 Bortfald og Lempelse 23
- Den almindelige lempelsesregel 23
6.13 Interaktiveopgaver (Guldkorn). 24
Kapitel 6 Caseopgaver 25
Kapitel 7 - Tjekspørgsmål 27
8. Aftaleret 28
9. Aftalers indgåelse 28
9.1 Aftalemodellen 29
Aftalelovens paragraffer 29
Caseopgave 9B 30
CASEOPGAVE 9E: AFTALERS INDGÅELSE ID 30
Caseopgave 9F 30
Principper til kapitel 9: 31
Opsamling til kapitel 11 32
Caseopgaver Kapitel 11 34
Tjekspørgsmål til kapitel 11. 35
Tjekspørgsmål til kapitel 10. 37
Caseopgave Kapitel 10 38
Forbrugerret: 39
Kapitel 12 Introduktion til forbrugerret: 40
Kapitel 13 Forbrugeraftaler 40
13.1 Forbud mod uanmodet henvendelse 41
13.2 Negativ aftalebinding 4 42
13.3 Den erhvervsdrivende oplysningspligt 42
13.4 Forbrugerens fortrydelsesret 43
13.5 Aftaler indgået udenfor fast forretningssted 44
13.6 Fjernsalg, herunder e-handel 45
13.7 Betaling ved fjernsalg og betalingskort 46
13.8 Opsigelse af abonnementer 47
Kapitel 13 Tjekspørgsmål 48
Caseopgaver kapitel 13 49
- Caseopgave 13A 49
- Caseopgave 13B 50
Kapitel 14 Forbrugerkøb 51
Kapitel 20.1 Sælgers pligter 54
Kapitel 20.2 Købers pligter 54
Caseopgave 20A 56

Uddrag
- Grundloven er en fundamental lov, idet den sikrer vores demokratiske statsform. Den er vores garanti for stabilitet og værn mod diktatur.

Andre love og regler må ikke stride mod Grundloven. Grundloven fastlægger magtfordelingen i samfundet, idet § 3 cementerer demokratiet ved at adskille magten mellem Folketingets lovgivende magt, regeringens udøvende magt og domstolenes dømmende magt.

- Det er den lov alle vores love er bygget op omkring. Det er vores garanti for stabilitet og demokrati.

---

- Den personlige frihed sikrer, at man har retten til frihed, uanset hvem man er (race, tro eller politiske meninger). Friheden kan højst berøves en person i 24 timer uden en dommers afgørelse.

Varetægtsfængsling kan kun gennemføres under særlige omstændigheder, fx frygt for gentagelser eller frygt for, at beviser vil blive ødelagt.

Friheden udøves under ansvar, idet ingen på grund af sin tro eller politiske meninger ustraffet kan gribe ind i andres frihed.

- Ytringsfrihed sikrer den enkelte ret til frit at tænke, skrive og sige, hvad vedkommende mener om alt.

Det giver demokratiet dynamik, giver mulighed for den frie debat, demokratiet er afhængigt af og forebygger undertrykkelse, som man kender fra diktaturer mv.

Friheden er også her begrænset af et personligt ansvar. Man kan ikke ustraffet overskride grænsen til fx racisme og injurier (falsk, ærekrænkende beskyldning).

-Det betyder, at en magthaver ikke bare kan sætte dig i fængsel, hvis du kritiserer vedkommendes måde at udføre dit job på. Du skal have gjort noget deciderer forkert / ulovligt, før de kan gribe ind med eksempelvis fængselsstraf.

---

Aftaleret består af: Aftalers indgåelse fuldmagt og aftalers ugyldighed. Hændelsesforløbet i den pågældende opgaver ligger op til en juridisk behandling er regler for aftalers indgåelse.

Reglerne for aftalers indgåelse findes i aftaleloven, hvilket også gør sig gældende for reglerne for fuldmagt og aftalers ugyldighed. Helt specifikt, er den relevante retskilde:

Aftaleloven kapitel 1, der omfatter reglerne i paragrafferne 1 - 9. I paragraf 1 står der, for det første, at tilbyder svar er bindende for afgiveren.

Desuden skal det bemærkes, at der i bestemmelsen står, at reglerne kun kommer til anvendelse, for så vidt ikke andet følger af svaret eller tilbuddet af handelsesbruget eller sædvane Med andre ord er reglerne for aftalers indgåelse deklaratoriske, hvilket står i modsætning til præceptive lovregler.

I øvrigt skal det bemærkes, at vi også har andre regler der søger at beskytte den svage part. Her vil reglerne være beskyttelsespræceptive, hvilket vil sige, at man ikke må frasige reglerne til skade for den svage part.

Den juridiske problemstilling i opgaven handler for det første om hvor vidt Bo Godt A/S har formået at tilbagekalde deres afslag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu