Indholdsfortegnelse
Kan Nadja og/eller Emma få erstatning og i givet fald af hvem, og for hvad ?
Hvordan er Mortensen stillet rent juridisk ?
Skal der ydes erstatning på grund af hundebiddet ?
Hvordan er Kristian stillet juridisk ?

Opgave 2
Kan isenkræmmeren få erstatning og i givet fald af hvem?
Kan Svend få erstatning for de ødelagte bukser?
Kan moderen få erstatning af Rude?

Uddrag
I forbindelse med en større ombygning af Handelsskolen havde entreprenør Eriksen rejst et gråt plankeværk ud mod fortovet.

Da handelsskolens direktør ikke brød sig om de grå og triste signaler hegnet udsendte, sagde straks hun OK, da 2 førsteårselever spurgte, om de måtte give hegnet en omgang opkvikkende graffitimaling, så det (og handelsskolen) kunne komme til at fremstå ”cool” og smart.

Under malerarbejdet, der blev overværet af mange tilskuere, kom en af kunstnerne, Emil til at sprøjte maling i hovedet på Nadja, der var stoppet op på vej hjem fra børnehaven med sin datter Emma.

Det lykkedes at redde Nadjas syn, Emils maling ramte også Emma, og Emma fik ætse¬mærker i ansigtet. Kan Nadja og/eller Emma få erstatning og i givet fald af hvem, og for hvad ?

Ud fra Nadjas punkt er der tale om et lovligt tab. I og med at der er tale om en personskade, hvor der er helbredsudgifter forbundet med skaden, så er der tale om lovligt tab. Derudover fik Nadja reddet sit syn, inden det gik alt for galt.

Emil burde være mere opmærksom på sine omgivelser, hvilket gør at i denne situation er der blevet handlet culpøst. I og med at Emil ikke vidste at han ville ramme noget af omgivelserne, så er der tale om simpel uagtsom.

I denne sag er der tale om årsagssammenhæng, i og med at Nadja er på vej hjem fra en børnehave med sin datter, hvor skolens hegn er i gang med at få graffiti sprøjtet på.

I og med at Emil ikke er opmærksom under sit arbejde, så er der tale om adækvans. Emil befinder sig på en skole, hvilket er et offentligt sted, hvilket fører ud i at Emil har sandsynlighed for at ramme individer.

Havde Emil ikke været et offentligt sted eller afmærket området, så ville der ikke være tale om Adækvans.

Hvis skadevolderen havde været mere tydelig i sit arbejde og mere til syne, så ville det være Nadjas egen skyld, i og med at hun kan se at Emil er i gang med at arbejde og hun så derefter vælger og passere lige forbi.

Havde Emil ikke været synlig med sit arbejde, og Nadja var kommet gående ubevidst, så havde det ikke været Nadjas skyld.

I og med at Emil ikke selv har skulle af med noget for at, redde skaderne, så er der ikke tale om objektiv ansvarsfrihedsgrunde.
Hvis Nadja ikke har en forsikring, så kan der hverken være tale om lempelse eller bortfald.

Ud fra min analyse af de forskellige, så har Nadja ret til en erstatning, hvis der er tabt arbejdsfortjeneste. I og med at hun fik reddet sit syn ved lægen, så har Nadja ret til at sende regningen til Emil for behandlingen.

Ud fra Emmas situation, så er der tale om lovligt tab i og med at der er udført person skade på Emma, som der har ført ud i ætse mærker i ansigtet.

Der er igen blevet handlet culpøst, idet at Emil burde være mere opmærksom på de to piger. Der er tale om simpel uagtsom handling fra Emil, da han ikke havde forventninger til at dette skulle ske.

I og med at Nadja er på vej hjem, efter at have hentet sin datter og derefter får maling i hovedet, er der tale om årsagssammenhæng.