Noter til erhvervsjura | Over 40 sider

Indholdsfortegnelse
Kapitel 5 – Erstatning uden for kontrakt 1
Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler 8
Kapitel 7 - Fuldmagt 10
Kapitel 8 – Aftalers ugyldighed 14
Kapitel 9 - Forbrugeraftaler 16
Kapitel 10 - Markedsføringsret 18
Kapitel 11 - Købeloven 20
Kapitel 13 – CISG: Den internationale købelov 28
Kapitel 14 - It og jura 31
Kapitel 15 - Kreditaftaleret – kreditaftaleloven 33
Kapitel 17 - Tinglysning og rettigheder 35
Kapitel 18 - Pant 37
Kapitel 19 41
Kapitel 20 43
Kapitel 21 - Ansættelsesret 45

Uddrag
Personbil: Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde (situationen er ikke direkte beskrevet i en lov) dvs. skadelidte skal bevise at skadevolder har udvist culpa.

Konklusion: Skadevolderen (husejeren) har ikke udvist culpa (hændelig skade) – intet ansvar

Fodgænger: Ansvarsgrundlag – Culpa med ligefrem bevisbyrde (situationen er ikke direkte beskrevet i en lov)
dvs. skadelidte skal bevise at skadevolder har udvist culpa.

Konklusion: Skadevolderen har ikke udvist culpa (hændelig skade) – intet ansvar

---

Species, handelskøb, afhentningskøb. Der er aftalt spillerum for afhentning, altså i dette tilfælde skal det bare være indenfor en måned. Risikoen overgår fra sælger til køber ved start af spillerum. Dvs. d. 1-2.

Da sælger kan bebrejdes dødsfaldet, skal køberen ikke betale, da det kun er risikoen ved hændelig skade, der er overgået ved starten af spillerummet. Dødsfaldet er ikke en hændelig skade.

Hvis hesten er død ved lynnedslag, er det en hændelig skade. Derved ligger risikoen ved køber.

Aftalen er misligholdt, da varen er forsinket. Køberen hæver købet pga. væsentlig forsinkelse, og kan ikke fastholde købet.

---

Hæftelse 1200 – da hendes kode er anvendt. Hæftelse 8000 – hvis brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort brugen eller ikke straks efter at være blevet opmærksom på, at kort og kode er bortkommet anvender det.

Det groft uforsvarlige kan her være opbevaring af kode og kort. Her er der tale om groft uforsvarlig adfærd og hæftelsen derfor 8000 i alt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu