Erhvervsjura | Noter

Indholdsfortegnelse
Kapitel 5 – Erstatning uden for kontrakt.............................................................................................. 1
Kapitel 6 – Indgåelse af aftaler ............................................................................................................ 8
Kapitel 7 - Fuldmagt .......................................................................................................................... 11
Kapitel 8 – Aftalers ugyldighed.........................................................................................................15
Kapitel 9 - Forbrugeraftaler ............................................................................................................... 17
Kapitel 10 - Markedsføringsret..........................................................................................................19
Kapitel 11 - Købeloven......................................................................................................................21
Kapitel 13 – CISG: Den internationale købelov ................................................................................ 30
Kapitel 14 - It og jura.........................................................................................................................33
Kapitel 15 - Kreditaftaleret – kreditaftaleloven ................................................................................. 35
Kapitel 17 - Tinglysning og rettigheder.............................................................................................37
Kapitel 18 - Pant ................................................................................................................................ 39
Kapitel 19...........................................................................................................................................43
Kapitel 20...........................................................................................................................................45
Kapitel 21 - Ansættelsesret ................................................................................................................ 47
Kapitel bonus med guf ..........................................................................................49

Uddrag
Opgave 8.1
Der forekommer en mail fejl (forvanskning)àStærk ugyldighedsgrund. Aftalen er derfor ikke bindende, uanset om tredjemanden var i god tro.
Der skal reklameres straks, efter at mail fejlen opdages, ellers bliver aftalen bindende.

Opgave 8.2
Der er tale om umyndighedàStærk ugyldighedsgrund.
Udgangspunktet, er at aftalen skal ophæves, og hver part skal tilbage levere. Da aftalen indeholder en gældsforpligtelse er aftalen ugyldig.
Parterne skal derfor tilbagelevere det modtagne

- Ved salg til mindreårige kan sælgeren aldrig få dækket den mistede fortjeneste. Her vil den mindreårig alene skulle betale udgiften til udbringning.

Opgave 8.3
Der er svig fra sælgerens sideàSvag ugyldighedsgrund.
Det vil sige forkerte oplysninger, har haft afgørende betydning for køberens beslutning Aftalen er ugyldig – Hver part skal tilbagelevere.

Opgave 8.4
Et prisskilt i en forretning er et tilbud.
Kunden accepterer tilbuddet, hvorefter der er en aftale.
Forretningen er bundet af tilbuddet (prisskiltet)

Sælgeren siger, at der er tale om en fejl/fejltagelseàSvag ugyldighedsgrund
Hvis køberen (Malene) har været i god tro dvs. hverken vidste eller burde, vide at der var en fejlà Er aftalen bindende.

Opgave 8.5
Der er tale om en fejl/fejltagelse.àsvag ugyldighedsgrund Afgørende, er om kunden (Mads) var i god tro.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu