Fra det traditionelle til det senmoderne | Noter

Indholdsfortegnelse
Hvad kalder teksten den samfundsform, vi har i dag?:
Forklar figuren “Tidslinje over samfundsformer”. :
Hvad er det traditionelle samfund?:
Se eksemplet “Handel i traditionelle samfund”. Hvordan handler man i de traditionelle samfund?:
Hvordan får traditionelle samfund informationer fra resten af verden?:
Hvad er det moderne samfund?:
Hvilke lande er ofte moderne samfund?:
Hvad arbejder man typisk med i moderne samfund?:
Hvordan er det senmoderne samfund forskelligt fra det moderne samfund?:
Forklar begrebet individualisering med dine egne ord.:
Hvilke lande er senmoderne samfund?:
Forklar figuren i eksemplet “Uddannelse i det senmoderne samfund”:

Uddrag
Hvad kalder teksten den samfundsform, vi har i dag?:
Det senmoderne samfund.

Forklar figuren “Tidslinje over samfundsformer”. :
Figuren viser hvordan, samfundet har ændret sig i løbet af årene. Fx kan man se, at det traditionelle samfund er ved at gå ud, og at det senmoderne samfund er oppe lige nu.

Hvad er det traditionelle samfund?:
En tradition er, når man gentager noget år efter år eller generation efter generation.

De traditionelle samfund bliver styret af traditioner fx når børnene ikke spørg deres forældre hvad de skal i fremtiden, for de skal det samme som forældre er.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu