Indholdsfortegnelse
3.1 Det traditionelle samfund
- Hvad er kendetegnende for det traditionelle samfund?
• Hvilke værdier er i det traditionelle samfund?
• Hvilken tidsopfattelse er i det traditionelle samfund?
• Hvad er en patriark og en patriarkalsk familie?
• Sociologiprofessor Dominique Bouchet har givet hver samfundstypes socialkarakter en dyrebetegnelse, hvilke?
• Hvad betyder social mobilitet?
• Hvilke sociale grupper består det traditionelle samfund af?

3.2 Det moderne samfund
• Hvad er kendetegnende ved det moderne samfund?
• Hvad handler urbanisering om?
• Hvad prægede overgangen mellem det traditionelle og det moderne samfund?
• Hvilke værdier er i det moderne samfund?
• Hvilken tidsopfattelse er i det moderne samfund?
• Hvad er en kernefamilie?

Det senmoderne samfund

Uddrag
- Hvad er kendetegnende for det traditionelle samfund?
Gammel traditionelt hvor der arbejdes i landbruget, og tiden ikke bevægede sig fremad de skete efter rutine hver dag (Det samme sker hver dag).

Kvinderne og mændene havde hver deres rolle
90-95% beskæftigede sig i landbrug

• Hvilke værdier er i det traditionelle samfund?
Det traditionelle samfund kendes tegnes ved tætte sociale grupper og begrænsninger af individets frihed.

Familien, slægten og nærsamfundet danner rammerne om livet i det traditionelle samfund