Det økonomiske og monotære samarbejde i Europa | IØ

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Redegør kort for indholdet og formålet med stabilitets- og vægtpagten
b. Forklar med inddragelse af forsyningsbalancen, hvad der menes med følgende citat fra bilag 2:
c. Beregn den direkte rente på en spansk og en tysk 10-årig statsobligation ud fra følgende oplysninger om rente og kurs:

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene den økonomiske udvikling i Tyskland og Spanien 2005-2010.
Betalingsbalancen
Offentlig saldo
Arbejdsløshedsprocenten
Inflation
Lønstigninger

Opgave 3.
a. Diskuter med udgangspunkt i analysen af de to landes fordele ulemper ved deltagelse i ØMU’en og den fælles valuta.
b. Diskuter med udgangspunkt i bilag 7 og 8 om Europagten er tilstrækkelig til at Tyskland og Spanien fortsat kan have fælles valuta.

Uddrag
Europagten er centreret omkring fire hovedmål; Bedre konkurrenceevne, øget beskæftigelse, sunde offentlige finanser og at genskabe finansiel fleksibilitet. Som nævnt i forhold til Tyskland vil en øget konkurrenceevne resultere i øget eksport, som betyder forbedret beskæftigelse, forbedret betalingsbalance og sundere offentlige finanser.

Dog som vi er kommet frem til i denne opgave er der stor forskel på medlemslandenes økonomiske situation.

Spaniens økonomi ligger stadig i ruiner grundet finanskrisen, mens Tyskland yndigt er sluppet ud og har fortsat økonomisk vækst. Med forskel på landenes økonomier betyder det også forskel på deres løsninger.

Spanien har brug for rentenedsættelser der vil få gang i produktionen og eksporten, samt brug for en svækket valuta. Tyskland har på den anden side brug for det modsatte, de vil ifølge bilag 6 kunne risikere en overophedning af økonomien med en svækket valuta.

I bilag 8 står der at pagten ikke kommer med nogle konkrete forslag til hvad der kan gøres for at løse dette problem, hvilket altså betyder at det ikke vil være hensigtsmæssigt at fortsætte med samme valuta med mindre der fortages nye og mere konkrete løsningsforslag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu