Det økonomiske samarbejde i EU | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Redegør kort for indholdet og formålet med stabilitets- og vægtpagten
b. Forklar med inddragelse af forsyningsbalancen, hvad der menes med følgende citat fra bilag 2:
c. Beregn den direkte rente på en spansk og en tysk 10-årig statsobligation ud fra følgende oplysninger om rente og kurs:
- Forklar hvordan den offentlige saldo i de to lande, som fremgår af bilag 1, kan være med til at forklare forskellen i de beregnede renter.

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene den økonomiske udvikling i Tyskland og Spanien 2005-2010.
- BNP
- Betalingsbalancen
- Offentlig saldo
- Arbejdsløshedsprocenten
- Inflation
- Lønstigninger

Opgave 3.
a. Diskuter med udgangspunkt i analysen af de to landes fordele ulemper ved deltagelse i ØMU’en og den fælles valuta.
b. Diskuter med udgangspunkt i bilag 7 og 8 om Europagten er tilstrækkelig til at Tyskland og Spanien fortsat kan have fælles valuta.

Uddrag
Stabilitets- og vækstpagten er en del af den Økonomiske og Monotære Union, pagten trådte i kraft 1999 og er gældende for alle medlemslande i EU.

Pagtens formål er at skabe rammer for de individuelle landes bruttogæld og offentlige underskud men derudover også til for at skabe faste regler for hvad der skal ske hvis lande overtræder disse rammer.

Man kan altså sige at den bruges til at sikre medlemslandenes økonomi og offentlige finanser forbliver god.

Stabilitets- og vækstpagten siger konkret at medlemslandes underskud på den offentlige gæld højest må udgøre 60% af landets BNP og at eventuelle underskud på offentlige finanser højest må udgøre 3% af landets BNP.

---

Ser man på Tysklands økonomi med fokus på konjunktur, ser man med udgangspunkt i bilag 1. at landet i befinder sig i højkonjunktur i 2010 hvilket er et tegn på udvikling.

Tyskland oplevede i befandt sig i lavkonjunktur i 2005 og var kun i lav økonomisk vækst. Dog kan man se at de i 2006 og 2007 har formået at komme tilbage i højkonjunktur.

Da finanskrisen var i 2008, har det haft betydning for landets BNP i både 2008 og især 2009, dog har du formået komme tilbage i højkonjunktur og god økonomisk vækst allerede i 2010, med en vækst i BNP på 3,7%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu