Det økonomiske forhold mellem USA og Kina | Opgave

Kommentar fra læreren:
Vær opmærksom på at du ikke behøver at inddrage alle fordele og ulemper 🙂 Din diskussion er til den lange side. Karakter: 12

 

Indledning
I følgende opgave vil der med udgangspunkt i uddraget af Matias Ludvig Littauers (M. L. Littauer) artikel;

”Fakta: Handelsopgøret mellem USA og Kina”. fra Berlingske den 07.09.2018 (bilag B2) og fire af Donald John Trumps (D. J. Trump) twitteropslag fra august og september anno 2018 (bilag B3), diskuteres hvilke fordele og ulemper USA’s protektionistiske økonomiske politik har for den ameri-kanske økonomi.

I uddraget af M. L. Littauers artikel; ”Fakta: Handelsopgøret mellem USA og Kina” redegør M. L. Lit-tauer for baggrunden og vurderer legaliteten af handelskrigen mellem USA og Kina.

Artiklen fortæller at handelskrigen er opstået fordi USA i 2018 har angrebet Kina med absurd og ulovligt høje toldsatser på deres varer, sandsynligvis for at mindske importudgifterne og dermed forbedre betalingsbalancen på grund af et omfangsrigt amerikansk handelsunderskud (som der også kunne udledes af figur 1, 2 og 3 fra undersøgelsen af USA og Kinas økonomiske forhold.)

Da dette som før nævnt har været en ulovlig handling på USA's vegne har Kina ret til at gengælde dette såkaldte angreb ved også at hæve tolden på amerikanske varer.

Uddrag
Nogle af de handelshindringer som en protektionistisk handelsstrategi også medfører kan også gøre at USA højere arbejdsløshed gennem mindskelse af social dumping hvor lønnen og arbejds-vilkårene forringes fordi udenlandske handelspartnere (her; Kina) kan have lavere lønomkostninger og dermed lavere produktionsomkostninger end USA.

Også normal dumping hvor varer sælges til en pris som er lavere end produktionsomkostningerne forebygges.

---

Derudover er et andet argument for protektionismen at beskytte nystartede industrier, da nystartede industrier ikke har de samme konkurrencevilkår som etablerede virksomheder.

Disse nyere virksomheder kan hvis der bliver ført en økonomisk handelspolitik med fokus på frihandel have svært ved at etableres på grund af ikke kun national men også international konkurrence – dette kan nok ikke helt undgås i USA eller andre lande generelt, men det kan helt sikkert mindskes gennem D. J. Trumps protektionistiske handelspolitik.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu