Det økonomiske og monetære samarbejde i Europa | Tysk & spansk

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a. Redegør kort for indholdet i og formålet med stabilitets- og vækstpagten.
b. Forklar med inddragelse af forsyningsbalancen, hvad der menes med følgende citat fra bilag 2:
c. Beregn den direkte rente på en spansk og en tysk 10-årig statsobligation ud fra følgende oplysninger om rente og kurs:

Opgave 2
a. Analyser på baggrund af bilagene den økonomiske udvikling i Tyskland og Spanien i perioden 2005-2010.

Opgave 3
a. Diskuter med udgangspunkt i analysen med de to landes fordele og ulemper ved deltagelse i ØMUen og den fælles valuta.
b. Diskuter med udgangspunkt i bilag 7 og 8 om Europagten er tilstrækkelig til at Tyskland og Spanien fortsat kan have fælles valuta.

Uddrag
Den fælles valuta er en stor fordel for land virksomheder, da den gør det nemmere og mere attraktivt at handle med andre virksomheder som er med i eurozonen. At have fælles valuta giver nemlig en mere økonomisk sikkerhed, da de ikke skal tage højde for svingende valutakurser, dette kan væren en fordel for både Spanien og Tyskland, men måske især for Tyskland, grundet deres meget høje eksport tal.

Det er også en meget stor fordel for Spanien at være en del af ØMUen, da de vil kunne få hjælp af ECB og andre medlemslande i en økonomisk krise, da man hjælpe de andre medlemslande, da de vil kunne påvirke den negativt, hvis et andet medlemsland, er i en økonomisk krise når de har samme valuta.

Det kan dog være en ulempe for Spanien, at de ikke kan føre deres egen valutapolitik, for at, kunne gå ind og øge deres eksport og beskæftigelse for at få deres økonomi på fode igen. Landet kan derfor heller ikke føre deres egen pengepolitik, hvilket kan være en stor ulempe, hvis man gerne vil rette på nogle økonomiske konsekvenser i samfundet.

Det er en fordel at Euroen er en international handelsvaluta, så der er nemmere for de forskellige lande at handle med hinanden, samt der er en fri bevægelighed mellem landende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu