Det økonomiske og monetære samarbejde i Europa

Opgavebeskrivelse
Opgave 1;

a. Redegør kort for indholdet i og formålet med Stabilitets- Vækstpagten:

b. Forklar med inddragelse af forsyningsbalancen, hvad der menes med følgende citat fra bilag 2: ”… og landets eksportafhængighed gør det sårbart over for en global afmatning. Tyskland er nødt til at arbejde på sin hjemmemarkedsefterspørgsel.

c. Beregn den direkte rente på en spansk og en tysk 10-årig statsobligation ud fra følgende oplysninger om rente og kurs: Spansk 10-årig statsobligation, nominel rente 3 %: kurs 54,50 Tysk 10-årig statsobligation, nominel rente 3 %: kurs 93,75 Forklar hvordan den offentlige saldo i de to lande, som fremgår af bilag 1, kan være med til at forklare forskellen i de beregnede renter.

Opgave 2:

Analyser på baggrund af bilagene den økonomiske udvikling i Tyskland og Spanien i perioden 2005-2010:

Opgave 3:

a. Diskuter med udgangspunkt i analysen de to landes fordele og ulemper ved deltagelse i ØMU’en og den fælles valuta:

b. Diskuter med udgangspunkt i bilag 7 og 8 om Europagten er tilstrækkelig til at Tyskland og Spanien forsat kan have fælles valuta:

Uddrag
Tyskland er af mange EU-lande set som en stor andre landes økonomiske fremgang. Det skyldes at tyskernes fremgang i deres eksport sker på bekostning af deres efterspørgsel men også det private forbrug. Ud fra Tysklands betalingsbalance fremgår dette også tydeligt, altså at de har en høj eksport og en lav import.

Nogle er dog ikke helt enige i at Tyskland ligefrem hæmmer de andre EU-lande rent økonomisk. De mener ganske enkelt at Tyskland her handlet mere rationelt, og været mere fornuftige ved ikke at bruge så mange penge.

Hvis man sammenligner Tysklands økonomi med Spaniens, så ser Tysklands langt mere positiv ud. Det fremgår i bilag 1 at blandt andet Spaniens betalingsbalance er negativ med 4,8% samtidig med at deres økonomiske vækst også er negativ med 0,2%. Derudover har de også en utrolig stor ledighed som er på 20,1%. Ikke nok med det, så er der siden midt 90´erne opbygget sig en boligboble hvilket er blevet et stort problem for Spanien.

Hvis Spanien fortsætter den udvikling kan de altså en dag, blive betragtet ligesom blandt andet Grækenland, som har en enorm statsgæld. Der er derfor blevet lavet en spareplan for Spanien for at rette op på deres økonomiske situation. Denne plan går blandt andet ud op skære ned på de offentlige lønninger, samtidig med at de vil nedskære de offentlige udgifter og investeringer.

En ulempe ved denne plan er dog at i og med at man nedsætter lønningerne, så får Spanierne en lavere indkomst som vil mindske deres forbrug. Dermed vil efterspørgslen også falde. Grunden til at man netop vil nedsætte lønningerne, er fordi det vil gavne betalingsbalancen.

Men grunden til at Spanien i det hele taget har en negativ betalingsbalance, er at de ikke eksportere nok, og når der dernæst ikke bliver investeret i nye arbejdspladser er det meget vanskeligt at nedbryde den høje arbejdsløshed. Alt dette har Spanien gjort for at skabe et bedre forhold til udenlandske investorer og dermed genskabe tilliden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu