Norge | International Økonomi

Indholdsfortegnelse
1. I bilag 2 siger tidligere overvismand Peter Birch Sørensen
”Man må tage hatten af for, hvor disciplineret de indtil videre har været i forvaltningen af den her formue. Men hvis de bare pumper flere penge ud i den nuværende situation, hvor de har meget lav arbejdsløshed, så kan de få en overophedning af økonomien”. 

Forklar med udgangspunkt i diagrammet i bilag 1, hvad Peter Birch Sørensen mener. 


2. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 den norske centralbanks dilemma ved tilrettelæggelse af landets pengepolitik. 


3. a. Beregn på baggrund af nøgletallene i bilag 4 olieeksportens andel af Norges BNP. 

b. Analyser på baggrund af bilag 4 de væsentligste forklaringer på den forventede økonomiske vækst i Norge i 2015. 


4. Diskuter med udgangspunkt i bilag 5 fordele og ulemper for Norges økonomi ved at toldbeskytte og yde tilskud til landbruget.

5. Vurder med udgangspunkt i det samlede bilagsmateriale om det er en god ide at gennemføre de skattelettelser, der fremgår af bilag 8.

Uddrag
Ud fra de makroøkonomiske nøgletal i bilag 4, har jeg opstillet et skema med de nødvendige data til at kunne beregne olie delen af deres BNP. Ud fra skemaet kan der konkluderes at olie andelen af Norges samlede BNP består af 20,34%. Det vil med andre ord side at omkring 1/5 af deres BNP består af olie.

Det vil altså̊ sige at for hver 100 mia. NOK Norge har i BNP, består 20,34% af det kun fra olieeksport. 4
b. Analyser på baggrund af bilag 4 de væsentligste forklaringer på den forventede økonomiske vækst i Norge i 2015. 


Det første som ville være interessant at kigge på, er udviklingen i arbejdsløsheden i Norge. I 2012 lå arbejdsløsheden på 3,2% hvor den i 2015 forventes at stige til 3,9%. Når at arbejdsløsheden i et land ligger på under 4% vil det betyde at dele af arbejdskraften vil være ukvalificeret og at virksomhederne dermed er nødt til at ansætte ukvalificeret arbejdskraft hvis de skal følge med en stigende efterspørgsel.

Samtidig ville man kunne kalde arbejdsløsheden i Norge tæt på fuldbeskæftigelse og at de udnytter deres arbejdskrat optimalt og det er et land som ikke har problemer angående arbejdsløshed.

Det eneste tidspunkt hvor de ville kunne få problemer med deres lave arbejdsløshed var hvis der skete en overophedning i den norske økonomi som forklaret i opgave 1. Dette ville være et problem for et land som Norge, da deres arbejdsløshed er så lav og da de allerede udnytter deres arbejdsstyrke optimalt.

Samtidig med den lave arbejdsløshed i Norge, er det også interessant at kigge på den forbedrede købekraft der forventes i 2015. I 2015 er det nemlig estimeret at lønstigningerne vil stige mere end forbrugerpriserne, hvilket altså betyder at reallønnen bliver forbedret da forbrugeren penge nu bliver mere værd.

Dette kan forklares ved at forbrugerpriserne forventes en stigning på 1,6% hvor at lønnen forventes at stige med hele 3%. Dette betyder at lønnen stiger næsten meget som forbrugerpriserne kommer til at stige. Det betyder dermed at borgerne vil have flere penge mellem hænderne og dermed sætte gang i forbruget da de nu kan købe meget mere for deres

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her