Japansk Økonomi | International økonomi

Opgavebeskrivelse
1. Beregn på baggrund af bilag 1 den procentvise ændring i yen-kursen fra 2. april 2012 til 2. april 2014. Forklar betydningen for Japans udenrigshandel.
2. Forklar hvorfor den japanske regering ønsker at skabe øget inflation?
3. Forklar hvordan ”Abenomics” skal bidrage til at øge inflationsraten i Japan. Inddrag forskellige årsager til inflation.
4. Analyser på baggrund af bilag 2 den demografiske udvikling i Japan. Vurder hvilken betydning udviklingen vil få for Japans offentlige gæld.
5. Analyser med udgangspunkt i nøgletallene i bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i Japan. Inddrag øvrige bilag i analysen.
6. Bilagene omhandler en række samfundsøkonomiske udfordringer. Vælg 2 væsentlige udfordringer og vurder hvordan de kan løses med instrumenter fra de økonomiske politikker.

Uddrag
Man kan i et land påvirke og styre inflationen ved hjælp af aktiv finans- eller pengepolitik. Derfor har den Japanske premierminister, Shinzo Abe, lanceret en økonomisk plan: den såkaldte Abenomics. Abenomics forfalder sig på tre ”pile” – finansielle stimuluspakker, en ekstrem løs pengepolitik og strukturelle reformer. I bilag 5 fremgår det at de 3 pile skal medføre 1.

En gigantisk stimuluspakke på 655 mia.kr. 2. En løs pengepolitik, der skal give en inflation på 2 pct. Om året, og 3. Strukturelle reformer. Direktøren for national banken ønsker ligeledes at fordoble pengemængden.

Lempelig finanspolitik anvendes i et land for at øge den samlede efterspørgsel. Når man øger den samlede efterspørgsel skaber dette efterspørgselsinflation. Det gør man ved at sænke skatter og afgifter, hæve eget forbrug samt foretage investeringer, med det formål at efterspørgslen i samfundet vil stige.

Som benævnt tidligere, så stiger produktion ligeledes, når efterspørgslen stiger, og en øget produktion vil medføre mangel på arbejdskraft og dermed stiger efterspørgslen på arbejdskraft også. Når der her bliver efterspurgt arbejdskraft, vil arbejdsløsheden falde, og Japanerne vil få større købekraft. Der sker her den modsatte effekt af deres tidligere tilfælde med stagflation, hvor der var fald i forbrugernes købekraft.

Igen snakker vi dog stadig om, at det kan medføre at priserne på arbejdskraft stiger – lønstigninger, og dermed stiger priserne også. Man anvender altså lempelig finanspolitik, når man vil sætte gang i produktionen og få flere i arbejde. Man vil normalvis se denne øget inflation som noget negativt, men fordi at Japan har haft deflation så længe, og fordi inflationen normalt bør ligge på 2-3%, anses det som en god ting.

Den lempelig pengepolitik er her også med til at øge inflationen i Japan, da man ved en ekstrem lempelig pengepolitik sætter en lav rente. Den lave rente gør at det bl.a. bliver mere attraktivt at låne penge, og der bliver derfor lånt flere penge ud. Når der bliver lånt flere penge stiger forbruget. Et øget forbrug vil igen medføre en øget efterspørgsel, som igen vil medføre stigende produktion – altså en øget økonomisk ved lave renter og igen inflation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu