Japansk økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Japansk økonomi

1. Redegør på baggrund af bilag 1 for udviklingen i yen-kursen i viste periode. Beregn den procentvise ændring i yen-kursen fra Medio ca. 1. juli 2016 (ca. 6,6) til jan. 2020. Forklar betydningen for Japans udenrigshandel.

2.
a. Forklar med inddragelse af bilag 3, 4 og 5, hvilken pengepolitik den japanske centralbank fører
b. Forklar hvordan politikken skal bidrage til at øge inflationsraten i Japan.

3. Analyser på baggrund af bilag 2 den demografiske udvikling i Japan.
- Vurder hvilken betydning udviklingen vil få for Japans offentlige finanser og gæld.

4. Analyser med udgangspunkt i nøgletallene i bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i Japan. Inddrag øvrige bilag i analysen.

5. Diskuter på baggrund af bilagene udfordringerne for Japans fremtidige økonomiske udvikling. Angiv kilde ved inddragelse af bilag.

Uddrag
I juli 2016, ligger yen-kursen på ca. 6,6, hvilket er det højeste den ligger på i hele perioden. Kursen har mange svingninger og går hele tiden lidt op og ned

dog ikke meget ad gangen, og den forholder sig inden for 6 og 6,5 i en længere periode. I juli i 2017 begynder den så at falde yderligere, og kommer helt ned på 5,4 imellem januar 2018 og juli 2018. Yen-kursen bliver altså svækket.

Dette er det laveste den kommer ned på i perioden. Efter dette, begynder den at stige igen, stadig med svingninger, og ender på 6,1 i januar 2020.

Yen-kursen er altså blevet styrket i den sidste periode, men over hele forløbet er den svækket. Der er altså sket en devaluering af den japanske yen.

Den procentvise ændring har jeg beregnet ved hjælp af formlen:
((slutværdi-startværdi))/startværdi•100=den procentvise ændring.

Dette kan ses herunder:
((6,1-6,6))/6,6•100≈-7,575758


Det vil altså sige at der er en negativ procentvis ændring på -7,575%. Ud fra den procentvise ændring, kan man også se at der er sket en devaluering af yen-kursen.

Japan har et delvist flydende kurssystem. Der bliver derfor sjældent grebet ind i valutakursdannelsen og den er derfor primært dannet af udbuddet og efterspørgslen.

Ændringen i valutakursen har stor betydning for virksomheder og har dermed også stor betydning for Japans udenrigshandel.

Ændringerne kan både føre til store tab men også store gevinster. Hvis Japan fx indgår en handel med USA, hvor en amerikansk virksomhed køber nogle japanske vare i dollars

efter en aftalt pris og med 30 dages kredit på betalingen. Efter de 30 dage, når indbetalinger sker, kan det være dollarkursen er faldet med 10 pct.

Og dermed tjener den Japanske virksomhed mindre ved salget end planlagt. Hvis den japanske yen er stærk, bliver eksporten svækket, da det bliver dyrt for andre lande at handle med dem.

Det vil derudover styrke importen, da det bliver billigere at købe vare fra udlandet. Hvis den japanske yen er svag, vil det til gengæld styrke deres eksport, da det vil blive billigere for udlandet at handle med dem.

Importen vil blive svækket, da det bliver dyrere at købe fra andre lande. Da den japanske yen er devalueret, er den altså faldet i værdi, og det er dermed billigere for udlandet at købe japanske yen og japanske vare.

Dette styrker deres konkurrenceevne, som så får eksporten til at stige, og importen til at falde. Dette får produktionen til at stige og får beskæftigelsen til at stige. Dette får importen til at stige. Alt dette får betalingsbalancen til at stige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu