Norsk Økonomi | Tema Opgave | International Økonomi

Opgavebeskrivelse
1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018.

1.2 Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter.
- Effekten på de offentlige finanser
- Adfærdsændringen hos unge rygere
- Fordelingsvirkningen

1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018
- Forbrug
- Investeringer
- Import & Eksport

2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden.

Opgave 3
Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering.

Uddrag
Som sagt betyder en afgiftsstigning et fald i salget, men også en øget “skat” til staten. Afgifter klassificeres som en slags skat, da det giver penge til de offentlige finanser. Flere og flere unge begynde at ryge, og største dele kommer fra fattige familier.

Derfor vil en afgift betyde, at priserne stiger, og dermed kan det være at færre vælger at prioritere cigaretter, især hos de fattige. Hvis de fattige unge stopper med at ryge i en ung alder, kan det også betyde færre sygdomme på lang sigt.

Alt andet lige vil det påvirke vores sundhedssystem på en god måde. Vi ved at rygning øger risikoen for flere sygdomme. Rygerne er en stor udgift for sundhedssystemet, og derfor vil en afgift medfører at færre måske køber, eller ihvertfald sænker deres forbrug. Færre sundhedsydelser vil resultere i færre sundhedsudgifter som alt andet lige vil påvirke de offentlige finanser.

---

I bilag 4, ser vi flere diagrammer som viser effekten en afgift kan have. Når der kommer en afgift på en vare, stiger omkostninger for at producere varerne, som betyder at udbudskurven forskydes parallelt, med afgiften, da den alt andet lige er dyre at producere.

Forbrugeroverskuddet viser os den pris som forbrugeren er villig til at give for den enkelte vare. Den viser altså det forbrugeren sparer, hvis varen koster mindre. Derefter er der overskuddet, også kaldt producentoverskuddet, som er markedsprisen - produktionsomkostning. Så når regeringen lægger en afgift på en vare, påvirker det både forbruger og producentoverskuddet.

Afgiften påvirker altså udbudskurven ved at rykke den opad, pga. omkostninger stiger og priserne stiger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her