Norsk økonomi | International økonomi

Opgavebeskrivelse
1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018.
1.2 Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter.
1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.
a) Forklar hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten.
b) Forklar hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet.

2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i
2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge.
3.0 Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering.

Uddrag
Ud fra 2018’s forsygningsballance, ser det fornuftigt ud for økonomien, med en BNP ‘vækst på 1,4%. Betalingsbalancen er positiv, og lige ledes går der frem, for det private forbrug. Dog har der været et dyk i eksporten af olie, som har haft stor betydning for den Norske eksport. Det er nemlig en udfordring for Norge, at deres økonomi er betydelig afhængig af Norges olieproduktion. Norges arbejdsmarked er i fuld beskæftigelse, lønningerne stiger, og inflationen stiger, som også kan resultere i flaskehalsproblemer, hvis der ikke bliver sat en stopper for det.

Vi har valgt i den Norske nationalbank modsat den globale tendens at sætte renten op til 1,5 pct. Dette har vi gjort i takt med at det er gået fremad for den Norske økonomi, med en lav ledighed. På baggrund er dette har vi set det lukrative i at fastlægge en høj rente, for at imødegå fremdriften i økonomien. Ved en høj rente, satser vi på en dæmpe de private investeringer, for at undgå en overophedning af økonomien, samt eventuelle risici for en boligboble.

Vi anbefaler i en tid med fremdrift i økonomien, en strammere finanspolitik, end vi ser nu. Vi er afhængige af vores olie, og i risici for at komme ud i en overophedning af økonomien, foreslår vi at føre stram finanspolitik. Vi skal have mindsket inflationen, og sinke beskæftigelsen for at undgå flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Vi skal have hævet skatterne, for at sikre en stor reserve, i tilfælde af mindskede efterspørgsel efter olie.

Vi mener at en nedsætning i arbejdstimerne kun vil medføre negative konsekvenser, i den situation vi står i lige nu, da det eneste det ville medføre var en øgede efterspørgsel af arbejdskraft. Her ville vi i stedet kunne indføre jobcenter, efteruddannelse, og andre foranstaltninger, der ville kunne sikre et sundt arbejdsmarked. Med disse tiltag, kan vi sikre en sund økonomi for Norge, og mindske risikoen for en overophedning i økonomien.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her