Norsk økonomi | International økonomi

Opgavebeskrivelse
1. Forklar med udgangspunkt i diagrammet i bilag 1, hvad Peter Birch Sørensen mener.

2. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 den norske centralbanks dilemma ved tilrettelæggelse af landets pengepolitik.

3.a. Beregn på baggrund af nøgletallene i bilag 4 olieeksportens andel af
Norges BNP.

4. Diskuter med udgangspunkt i bilag 5 fordele og ulemper for Norges økonomi ved at toldbeskytte og yde tilskud til landbruget.

5. Vurder med udgangspunkt i det samlede bilagsmateriale om det er en god ide at gennemføre de skattelettelser, der fremgår af bilag 8.

Uddrag
Udfra bilag 5 kan der antages at fordelen ved at toldbeskytte og yde tilskud til det norske landbrug er at det sikre arbejdspladser i landet samt sikre de landmænd der eksistere i Norge. Det fremgår af bilag 5 at norske landmænd årligt modtager et tilskud på 11,5 mia. kr. hvor en dansk landmand modtager 7 mia. kr. i EU-støtte.

Årsagen til at Norge giver det store tilskud er at man ønsker at være selvforsynende, da man under 2. Verdenskrig oplevede sult i ydreområderne, hvilket man ikke vil risikere igen. Samtidig gives støtten med et stærkt ønske om at bevare bosætningen i hele Norge.

Dermed giver den givende støtte og beskyttelse sikkerhed til norske landmænd, hvilket som nævnt i bilag 5. har ført til at antallet af landmænd kun er faldet fra 191.707 landbrugsbedrifter i 1979 til 189.047 landbrugsbedrifter i 2010.

Dette værner om at landbruget i Norge er et attraktivt erhverv grundet støtten. Med de mange landbrugsbedrifter skabes der også mange arbejdspladser, som Norge vil miste en stor del af, ved at skære i støtten.

Ved at skære i støtten vil forsyningssikkerheden også mindskes, hvilket var en af hovedformålene med tilskuddet i starten. Hvis der skæres i ydelsen og toldbeskyttelsen, vil Norge være nødt til at øge handlen med udlandet, hvilket i forhold til Richardos komparative fordele, vil være positivt for samfundet, da alt handel er til gavn for samfundet.

Der kan argumenteres for at den nuværende toldbeskyttelse, mindsker handlen med udenlandske virksomheder, hvilket medfører at Norges import falder, da det er dyrt at importere vare. Dog hvis der tages udgangspunkt i princippet om selvforsyning er positivt.

Der kan altså være tale om en grad af protektionisme i Norges økonomi. Umiddelbart kan der også argumenteres for, på baggrund af bilag 5. at Norges Natur ikke er egnet til landbrug.

Dermed kan der argumenteres for at hvis man ser bort fra princippet om selvforsyning, så vil det være bedre for Norge at fokusere og invester i projekter de er gode til, som de kan sælge til udlandet, og i stedet importer de varer som de ikke selv er godt til at producere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu