Tysklands økonomi | Årsprøve | international økonomi

Indledning
I denne synopsis vil jeg først redegøre for Tysklands økonomi, samt andre væsentlige forhold, på bagrund af vores minieksamensprojekt. Endvidere vil jeg redegøre for den IØ-faglig metode som jeg har benyttet i mine besvarelser.

Jeg vil dernæst komme med en væsentlig udfordring, hvor jeg til udfordringen, har udarbejdet to løsningsforslag. Til sidst i min synopsis vil jeg lave en vurdering af det mest realistiske, samt optimale forslag for det tyske samfund.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegørelse af eksamensprojektet
Metodeovervejelser
Udfordring
Løsningsforslag 1
Forlængelse af dagpengeperioden, samt øget dagpengebeløb;

Løsningsforslag 2
Øge mindstelønnen;
Vurdering af mest realistiske løsningsforslag

Uddrag
Øge mindstelønnen;

Ved at øge mindstelønnen i Tyskland, vil den lavtlønnet del befolkning have flere penge mellem hænderne, og derfor have råd til hverdagens generelle ting.

Tiltaget ville også kunne være med til øge efterspørgslen på arbejdskraft, da flere ubeskæftiget ville finde arbejdet mere interessant, eftersom de ved at de får flere penge end førhen.

Ligesom det forrige løsningsforslag, så vil en øget mindsteløn også resultere i et bedre uddannelsessystem, da forældre som sagt ville have råd til at sende deres børn i daginstitutioner. Til sidst vil de høje tal vedrørende fattigdom i landet også falde.

Vurdering af mest realistiske løsningsforslag:
Med fokus på de to ovenstående løsningsforslag, af hvordan Tyskland kan mindske fattigdommen i landet. Her vurderes løsningsforslaget om at øge mindstelønnen i Tyskland til at være det mest realistiske, samt optimale.
Dette skyldes blandt andet at dagpengesystemet i Tyskland er sammenkoblet med Hartz-reformerne, og er derfor meget svære at ændre.

Endvidere vil landet også få mere ud af at øge mindstelønnen, da det både vil gavne uddannelsessystemet, formindske tal over fattige i landet, og øge efterspørgslen på arbejde, da folk vil finde det mere interessant, på bagrund af at de får mere i løn.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu