Opgave 1:

I ovenstående indeksberegning illustreres der en udvikling for Danmarks bruttoinvesteringer i en analyseperiode på 8 år. Året 2008 er basisåret, som der tages udgangspunkt ift. de andre år i perioden.

Danmarks bruttoinvesteringer havde et fald på 18% til 2010, hvorefter der forekommer en stigning på 11% til året 2015. Hvis man tager hele analyseperioden i betragtning, er Danmarks bruttoinvesteringer faldet med i alt 7%, som er svarer til 28 millioner kr.

Grunden til at bruttoinvesteringerne er faldet fra basisåret til 2010, kan skyldes Danmarks finanskrise. I krisen blev sat låg på investeringerne i Danmark, da banker lagde en begrænsning på virksomhedernes lånemuligheder.

Derudover var alle forbrugere skeptiske omkring deres privatøkonomi, hvilket gjorde at der ikke blev brugt nogle penge. Dette nødsagede virksomheder til at fyre ansatte, så de kunne spare penge og stadig overleve. Man kan som sagt se i 2010, at der kommer nogle lettelser på investeringer, hvilket bla. skyldes skattelettelser, så forbrugerne havde et større rådighedsbeløb.

Dette gjorde at man var mere villig til at begynde at bruge penge igen, som er nøglen til forbedring i økonomiske kriser.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2a
Opgave 2b
Opgave 3
Opgave 4
Notat til møde i folketingssalen om, hvorvidt topskattelettelser kan være med til at øge udbuddet af arbejdskraft.
Opgave 5
(Her tages udgangspunkt i nuværende økonomisk situation med Corona)

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave 4
Der er en modsatrettede effekt ved topskattelettelser på den måde, at borgere vil enten vælge at arbejde mindre og stadig have den samme indtjening. På den anden side vil nogle borgere bidrage til timeproduktiviteten, arbejde mere og tjene mere end hvad de gjorde tidligere.

Dermed ville det være et væsentligt tiltag at indføre topskattelettelser, da det vil have en mærkbar effekt at benytte gulerodseffekten. Dette vil påvirke borgere til at arbejde mere, hvilket progressivt øger udbuddet af arbejdskraft samt fastholde og tiltrækning af de dygtigste uddannede.

---

Opgave 5
På baggrund af given bilag og ovenstående opgaver er det muligt at vurdere om hvorvidt der kan skabes økonomisk vækst på lang sigt i Danmark.

For at det er muligt at genopvinde den økonomiske vækst i Danmark på nuværende tidspunkt, er det væsentligt at samfundets borgere fortsætter med at bruge penge, selvom mange virksomheder er nødsaget til at fyre ansatte i håb om ikke at gå konkurs.

Disse fyringer medfører automatisk at mange borgere står uden et rådighedsbeløb, som mindsker det privatforbruget. Dette påvirker også virksomhederne, da folk ikke har mulighed for at købe produkter eller holder pengene tæt på kroppen, for at ikke blive fallit i en krise som denne.

Dermed er det væsentligt at samfundet fastholder dets form, ved at få tandhjulene i form af få pengene til at løbe flyde rundt i samfundet, da det skaber stabilitet.

Banker i kriser som denne er meget skeptiske omkring deres lånemuligheder til både virksomheder og privatpersoner, da sikkerheden om tilbagebetaling er usikker.