Prisdannelse årsprøve i international økonomi

Indledning
Oliepriserne har udviklet sig markant, og som man kan se på grafen i bilag 2, viser det også en prishistorik som svinger utroligt meget. Olieprisen har de seneste par år ligget på godt og vel 100 dollars pr. Tønde hvilket er tilfredsstillende for alle olieproducenter. Men nu hvor flere lande for teknologien til at effektivisere deres olieproduktion, betyder det at der nu kommer mange flere udbydere af olie på markedet. Blandt andet er lande som Iran igen kommet ind på markedet efter en del hævede sanktioner mod dem, som nu gør at de er markant tilstede på oliemarkedet igen. Udover Iran, er det lande som USA, Rusland, Norge, Saudi Arabien som er de store udbydere af olie. Når markedet for olie er så fyldt med udbydere som det er i dag, betyder det at de presser priserne ned for at få større markedsandele.

Dette vil sige at mange lande har fundet måder at effektivisere deres olieproduktion på, hvilket betyder at der nu bliver produceret olie som aldrig før. Samtidig har der været en nedgang i væksten i Kina, som betyder at de nu bruger mindre olie end tidligere. Samtidig er der mange lande som vil have en del af kagen, og det betyder altså at priserne falder markant da alle landene prøver på at have de laveste priser.

Indholdsfortegnelse
1. Beregn priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag 1. Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet:
2. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan udviklingen i olieproduktionen påvirker prisdannelsen på oliemarkedet. Illustrer dette i et udbuds- og efterspørgselsdiagram.
3. I bilag 3 nævnes, at Europa nærmer sig deflation. Forklar hvorfor det kan blive et samfundsøkonomisk problem.
4.
- a. Forklar hvordan Ruslands økonomiske vækst i 2015, ifølge bilag 4, er -3,7% men, at Ruslands BNP samme år stiger fra 71.406 til 73.010 mia. RUB.
- b. Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Rusland i 2015
5. I bilag 6 står der i artiklen bl.a.: ”Udenlandske direkte investeringer er lig med teknologioverførsel og nye markedsmuligheder. Det er altså selve grundlaget for fremtidens vækst, der smuldrer her.”
Forklar hvad der menes med citatet.
6. Vurder med udgangspunkt i bilagene hvordan de russiske husholdninger vil blive påvirket af den økonomiske udvikling i 2015.

Uddrag
Hvis Europa nærmer sig deflation kan det have stor betydning, både på det offentlige men bestemt også på de private forbrugere. Hvis man kun snakkede om små prisfald i en kort periode, ville det kunne gavne samfundet og øge folks købekraft. Men når priserne bliver ved med at falde og man dermed snakker deflation, har det helt andre konsekvenser.

Ved deflation tvinger det virksomhederne til at reducere deres lønomkostninger, hvilket betyder flere fyringer og lavere løn til de ansatte. Dette vil især ramme husejere, hvis de har optaget deres lån i banken på en idé om stigende lønninger og priser i fremtiden ville gøre det nemmere for dem at afdrage. Hvis priserne dermed stiger og lønnen falder, betyder det at det nu er endnu sværere for husejerne at afdrage på deres lån, da det nu vil tage en større del af deres budget. Når et land bliver ramt af deflation, betyder det også at gælden kommer til at betyde endnu mere, da det fylder en stor del af budgettet. De fleste husejere vil højst sandsynligt formindske deres forbrug, for stadig at kunne afdrage på deres lån. Samtidig skaber billigere priser også en tankegang ved forbrugeren om endnu billigere priser. Dette betyder at mange forbrugere ville udsætte deres forbrug, da de forventer endnu større prisfald, dermed falder efterspørgslen markant. For virksomheder ville det også have en konsekvens, da de ville tøve med at investere i nye maskiner, hvis de er usikre på om de produkter som de skal fremstille kommer til at falde i pris.

---------

Den russiske befolkning bliver påvirket markant af den økonomiske udvikling i Rusland. Hvis man starter med at kigge på levevilkårene i Rusland, er de blevet forringet markant. Alle landet 83 regioner har store problemer med at få tingene til at gøre rundt, og mange af regionerne er i princippet allerede gået bankerot. Over 23 millioner russere lever lige nu hver måned for under 9.660 rubler til at dække alle deres udgifter. Det betyder at 15% af russerne lever under fattigdomsgrænsen. Det betyder at de har rigtig svært ved at finde overskud i økonomien, og dermed er deres levevilkår blevet forringet markant. Samtidig med at mange lever under fattigdomsgrænsen, er der også en høj inflation i Rusland, hvilket gøre det endnu sværere at leve for de 15%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu