Indholdsfortegnelse
Redegør for udviklingen i olieprisen fra 1970 til i dag

Forhold der har påvirket udbud og efterspørgsel på olie og dermed prisen med særligt fokus på tiden efter årtusindskiftet.
- Stigning i efterspørgsel (bilag 2):
- Fald i efterspørgsel (bilag 3):
- Stigning i udbuddet (bilag 4):
- Fald i udbuddet (bilag 5):

Vurdering af hvilke faktorer, der har størst gennemslagskraft på olieprisen.

Litteraturliste og bilag

Uddrag
- Den første kendte oliekrise opstod pga. Yom Kippur krigen, som var mellem Israel og nabolandene (6. okt - 24 okt. 1973)

- Mange arabiske OPEC-lande som holdt med Israel, svarede igen med at lukke olieleverancen til nogle af disse nabolande.

- I løbet af få måneder steg olieprisen til næsten det firedobbelte, og oliekrisen blev en realitet.

- Oliepriserne fortsatte opad pga. den Iranske revolution (1979), samt Iran-Irak krigen (22. sep. 1980 – 20. aug. 1988), det medførte at priserne igen begyndte at stige. Disse 2 krige startede 2. oliekrise, der fik store økonomiske konsekvenser.

- I 1980'erne øgede mange lande, uden for OPEC, udbuddet af olie, og priserne faldt igen.

- I 1985-86 øgede Saudi Arabien deres olieproduktion, da de andre OPEC-lande ikke overholdt deres tilladte kvoter.

Derfor holdt Saudi Arabien i mange år tilbage, men da det gik ud over deres økonomi, valgte de at sætte store mængder af olie på markedet, for at sætte de andre OPEC-lande på plads. Hvilket gik stærkt ud over prisen.

- Golfkrigen i 1990 tog oliepriserne en kort optur. I de efterfølgende år har OPEC-landene forsøgt at stabilisere oliepriserne på lavere niveau ved at tildele hinanden produktionskvoter.

- I 2004 fik oliepriserne en hastig stigning, da der var en øget efterspørgsel fra Asien, hvilket påvirkede oliepriserne med en markant stigning.

- Finanskrisen (2007-2009) i sommeren 2008 nåede oliepriserne op på 147$ pr. tønde - en firedobling af prisen fra 2004.

- Den globale økonomi steg naturligt igen efter finanskrisen i årene 2010-2014.

- I 2014 faldet oliepriserne igen. Det kan bla. være pga. OPEC der ikke overholder deres aftaler eller fremskridt i klimapolitik

- Februar 2020, falder oliepriserne pga. Coronakrisen. Grunden til den falder så drastisk, er bla. fordi at de fleste lande har bedt deres indbyggere om at holde sig indendørs, så olie er ikke på samme måde en nødvendighed.