Indledning
Olie er verdens vigtigste råvare. Olie anvendes i energisektoren til fremstilling af elektricitet og i transportsektoren som brændstof til biler, toge, fly m.v. Desuden anvendes olie til fremstilling af kemiske produkter, bl.a. plastik.

På globalt plan forbruges der 95-100 mio. tønder olie om dagen. De største olieproducenter er USA, Rusland og Saudi Arabien.

OPEC – organisation for nogle af de olieeksporterende lande – står for omkring 40-45 pct. af den globale eksport af olie. De fem største olieeksportører er i øvrigt Saudi Arabien, Rusland, Irak, Canada og Forenede Arabiske Emirater (2016).

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 4.12 DET GLIDER I OLIE
- Prisdannelsen på olie
A. Redegør nærmere for figuren, idet du argumenterer for, at begge kurver er tegnet ret stejlt (dvs. uelastisk). Redegør også for, at prisen i den tegnede model vil 'lande' på 80 dollar.
- Omkostninger ved olieproduktion, 2016, pris pr. tønde i US-dollar

B. Redegør nærmere for udbudskurven og dens udseende – med udgangspunkt i grafens oplysninger.
- Olieprisen

C. Forklar – og vis i et diagram – hvordan de fire faktorer hver især har påvirket olieprisen.

D. Hvordan har olieprisfaldet påvirket de forskellige olieproducenter, som vises i tabellen ovenfor.

E. Hvad vil efter din vurdering kunne tænkes at presse olieprisen op igen?

OPGAVE 4.16 PRISDANNELSE, MINK OG AFGIFT
A. Hvad kan begrunde, at efterspørgslen efter mink er uelastisk? (bemærk, at lige netop omkring meget dyre luksusvarer gælder de gængse tommelfingerregler for priselasticitet fra boks 4.1 ikke helt)

B. Gør kort rede for prisdannelsen på mink ud fra figuren. Redegør ud fra figuren, hvordan forbrugeroverskud og producentoverskud fremkommer, og forklar hvad de to begreber udtrykker.

C. Lad os antage, at minkskind pålægges en afgift på 50 kr. Vis i diagrammet, hvordan afgiften påvirker prisdannelsen.

D. Undersøg hvem der bærer afgiften – primært forbrugerne eller producenterne?

E. Hvad kunne tænkes at være begrundelsen for en afgift på minkskind?

OPGAVE 4.19 PRISDANNELSE OG VANILLEIS – EN BEREGNINGSOPGAVE
A. Indtegn de to kurver i et diagram.
B. Beregn ligevægtspris og mængde.
C. Forklar ud fra figuren begreberne: forbrugeroverskud, producentoverskud og samfundsmæssigt overskud.
- Consumer surplus;
- Producer surplus;
- Societal surplus;
D. Beregn mere præcist forbrugeroverskuddet, producentoverskuddet og samlede samfundsmæssige overskud for markedet for vanilleis.
- Consumer surplus:
- Producer surplus:
- Societal surplus:
E. Vanilleis pålægges nu en afgift på 2 kr. Beregn den nye ligevægtspris og gør rede for, hvordan afgiften påvirker markedet for vanilleis.
- The new equilibrium price is = 20
F. Hvad kan tænkes at være hensigten med en afgift på vanilleis?

Uddrag
Some oil producers will find that their production is no longer profitable since their costs are higher than the selling price. These countries will have to stop production or put production on hold.

The oil must also be transported, it will therefore also affect this field. Parts of this also apply to oil producers with the acceptable production, therefore it can be assumed that a supplier will reduce supply at a lower price, as profits have now been reduced.

A change in the oil price will also have a negative effect on the balance of payments. An oil-producing country will most often export the oil if the country is a net producer of oil.

Countries such as the USA, Russia and Saudi Arabia are some of the largest oil exporters worldwide.