Indholdsfortegnelse
Redegørelsen…………………………………………………... 3-4
- Problemstilling
- Teori om prisdannelse
- Den generelle prisdannelse
- Udbud og efterspørgsel
- Ligevægtsprisen
- Prisdannelsen på boliger
- Hvilke grunde er der til forskellige priser

Analysen og Forklaring………………………………………….5-6
- Boligmarkedet udvikling de sidste 10 år
- Boligmarkedet i dag
- Covid-19 påvirkning på boligmarkedet

Vurdering og løsningen……………………………………………7
- Hvad er problemet egentlig?
- Hvad kan der gøres for at løse det?
- Problemstillingen
- Hvilke løsninger der til den?

Konklusion…………………………………………………………… 8

Litteraturliste………………………………………………………....9

Uddrag
Prisdannelse er i økonomiens verden, de forhold der bestemmer prisens størrelse. Altså udbuddet og efterspørgslen.

Om varen er elastisk eller ej. Det er ligeledes også forståelsen om hvordan priser stiger og falder og hvordan de forskellige ting påvirker hinanden.

Helt grundlæggende bliver en pris afgjort på det punkt hvor de to rammer hinanden, altså udbuddet og efterspørgslen. Det er også det man kalder ligevægtsprisen.

Hvis vi starter med at tage udgangspunkt i efterspørgslen, det er de varer som forbrugerne er villige til at købe i en vis periode.

Når man snakker om efterspørgslen efter en vare er der nogle punkter man kigger efter som er prisen på varen, indkomst i husholdningen, substituerende vare´s pris, varens kvalitet og til sidst smag og holdning.

Det er meget normalt for folk at jo dyre varen er jo mindre efterspørger man den og omvendt. F.eks. hvis boligpriserne falder i Aarhus, så ville efterspørgslen også stige.

Men så vil udbuddet ikke kunne følge med. Da det jo ikke bare lige er til dag til dag at udbyde nye huse.Man kan herude i højre side nu se hvordan priserne på ejerlejligheder er steget, det er de steder i landet hvor prisstigning har været størst.

Priselasticitet er i bund og grund et udtryk for hvor følsom en vare er overfor prisændringer. Der er flere betydningsfulde grunde til hvor følsom en vare er.

Disse grunde er varens betydning i budgettet, varens art, erstatningsmuligheder og prisen på varen.

Det kan kort forklares som hvis en varer er vigtig eller hvis det er en luksusvare, så vil priselasticiteten være høj, da der er tale om et overvejelseskøb, hvor forbrugerne overvejer erstatningsmuligheder og deres behov for varen.

Hvis en varer derimod er mindre vigtig eller hvis det er en nødvendighedsvarer, så vil priselasticitet være lav, fordi der vil altid være mange købere til varen, som altid er villige til at købe varen,

---

huspriserne har i de seneste 10 år steget med mere end 25 procent i hver tredje kommune.

Siden 2010 har huspriserne steget i hele 62 kommuner, hvoraf de 62 kommuner er der 31 kommuner der har steget med mere end 25 procent viser nye årstal fra Boligsidens Markedsindeks.

Huspriserne er steget med 3,8 procent i det afsluttende år fra december og hele 2019 viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Boligpriserne steget for syvende år i træk og det seneste år beskriver meget godt hvordan huspriserne er blevet positivt påvirket det seneste årti.