Miljøpolitik & Prisdannelse International økonomi opgave

Indledning
Begrebet miljøpolitik bliver brugt, idet staten griber ind i markedsmekanismen med formål at bekæmpe et miljø problem. Miljøpolitik er betegnelsen for den politik, der har til formål at beskytte, bevare og forbedre kvaliteten af miljøet, men også dermed at beskytte sundheden for mennesker. Der kan være forskellige problemer at løse for hvert land, dog har mange lande det til fælles at bekæmpe den ”globale opvarmning”. Ved benyttelse af miljøpolitikken kan man benytte sig af:
- Administrative indgreb: Påvirker husholdninger og virksomheder direkte ved reguleringer der fx består af: Udledningskvoter, forbud, regler osv.
- Økonomiske instrumenter: Påvirker husholdninger og virksomheder indirekte, ved at lave: afgifter, tilskud og omsættelige forureningskvoter.

Indholdsfortegnelse
Beskriv indholdet i miljøpolitik – og kom i denne forbindelse ind på instrumenter til miljøpolitik
Analyser fordele og ulemper for USA, ved at opsige Paris-aftalen.
Tegn og forklar hvordan en grøn afgift på benzin, som Alternativet foreslår i bilag 2, påvirker prisdannelsen på benzin.
Vurder hvilken effekt grøn afgift på benzin afgiften har i Danmark. Inddrag priselasticitet.

Uddrag
Ift. forbruget ved husholdningerne vil de ikke skabe en større forskel. Dette er på baggrund af at benzin/diesel ikke er en u-elastisk varer. Dette kan begrundes med at det er en nødvendighedsvarer. Dette betyder at husholdningerne ikke vil benytte langt mindre benzin, på trods af et en øget pris grundet afgifterne. Dertil vil slutprisen ved husholdningerne ikke være steget betydeligt, idet at benzin udbyderne tager en del af afgifterne i deres omkostningerne. Dermed øges prisen altså ikke i samme grad som afgiften. Dog vil dette på et makroøkonomisk plan skabe et større + på DAU regnskaber og statens finanser vil blive påvirket positivt

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!