Indholdsfortegnelse
A) Redegør for Prisdannelsen På Kyllinger Ud Fra Diagrammet. Inddrag Her en Forklaring På Den Rimelig Stejle Efterspørgselskurve (Inddrag Priselasticitet). Forklar Også Hvorfor Prisen Vil Lande På 42 Kr., Idet Du Inddrager Markedsmekanismen.

B) Vi Antager, at I Diverse Medier Bliver Svinekød Betegnet Som Knapt Så Sundt På Grund Af Rester Af Antibiotika I Kødet. Mange Forbrugere Dropper Svinekød Og Vender Blikket Mod Andre Kødtyper. Dette Øger Efterspørgslen Efter Kyllinger. Hvordan Påvirker Dette Markedet for Kyllinger? Indtegn Situationen I Diagrammet Og Redegør for Konsekvenserne for Markedet (Pris Og Mængde).

C) Lad Os Antage, at Nye Fodertyper Samt Computerstyret Fodring Øger Effektiviteten Hos Kyllingeproducenterne. Hvordan Påvirkes Udbudskurven (Rykker Den Til Højre/venstre?) – Og Dermed Prisdannelsen På Kyllinger?

D) en Mystisk Sygdom Hos Visse Kyllingeproducenter Gør Forbrugerne Nervøse, Og Det Påvirker Efterspørgslen. Indtegn Situationen I Et Diagram Og Redegør for, Hvordan Det Påvirker Markedet.

E) Andre Typer Af Fjerkrækød (Gås, and, Kalkun) Falder Pludselig Markant I Pris. Hvordan Kan Dette Tænkes at Påvirke Kyllingemarkedet? Indtegn Situationen I Et Diagram.

F) for Nogle År Siden Begyndte Brasilianske Kyllingeproducenter Pludselig at Gøre Sig Gældende På Det Europæiske Marked. Importen Af Brasilianske Kyllinger Steg Markant. Indtegn Situationen I Diagrammet Og Redegør for, Hvordan Dette Kan Tænkes at Have Påvirket Prisdannelsen På Danske Kyllinger.

Opgave 4.14 Hashmarkedet
A) Redegør for Prisdannelsen På Hash Ud Fra Diagrammet – Og Forklar Herunder Hvorfor Prisen Vil Lande På 65 Kr.

B) Økonomer Vurderer, at Priselasticiteten På Hash Ligger På Omkring –0,5. Hvad Fortæller Det Om Efterspørgslen På Hash?

C) Redegør Kort for Begrebet Fuldkommen Konkurrence – Og Giv Ud Fra Dette en Vurdering Af, Om Hashmarkedet Opfylder Betingelserne for Et Marked Præget Af Fuldkommen Konkurrence.

D) Hvordan Påvirkes Hashmarkedet, Hvis Politiet Får Succes Med at Ramme – Og Dermed Fængsle – Nogle Af De Store Hashhandlere? Indtegn Situationen I Diagrammet Og Forklar, Hvad Der Sker Med Prisen.

E) Hvordan Påvirkes Hashmarkedet, Hvis Folketinget Hæver Straffen Markant for Besiddelsen Af Selv Små Mængder Hash. Indtegn Situationen I Diagrammet Og Forklar, Hvad Der Sker Med Prisen.

F) for Nogle År Siden Fjernede Man Grænsekontrollen I Danmark, Fordi Vi Blev Medlem Af Schengen-samarbejdet. Dette Betød en Markant Større Indstrømning Af Alle Former for Euforiserende Stoffer, Herunder Også Hash. Hvordan Påvirkedes Hashmarkedet Af Dette? Indtegn Situationen I Diagrammet Og Forklar Hvad Der Sker Med Prisen.

G) I Flere År Har Man I Danmark Talt Om at Gøre Hashhandel Og Hashbesiddelse Lovligt. Hvordan Tror Du, at Dette Vil Påvirke Hashmarkedet? Indtegn Din Forklaring I Diagrammet Og Forklar Hvad Der Sker Med Prisen.

H) Hvilke Målkonflikter Skal Politikerne Forholde Sig Til Ved at Lovliggøre Hashsalg? Og Hvordan Kan Det Tænkes at Påvirke Den Danske Økonomi?

Opgave 4.17 Koncertbilletter Udsolgt På Rekordtid
A) Indtegn Denne Situation I Et Udbud/efterspørgselsdiagram, Hvor Du Ud Af X-aksen Har Antal Billetter, Der Udbydes – Og Op Ad Y-aksen Sætter Du Billetprisen. Indtegn Herefter en Udbuds- Og en Efterspørgselskurve. Du Skal Især Gøre Dig Nøje Overvejelser Omkring Udbudskurven, Idet Der Jo Udbydes 16.000 Billetter – Uanset Hvad De Koster. Omkring Efterspørgselskurven Skal Du Gøre Dig Overvejelser Omkring Priselasticitet. Husk: Kurverne Skal Krydse Hinanden I 'markedsprisen' På 1.000 Kr., Idet Vi Indtil Videre Antager, at Det Er Et Frit Marked Med Fri Prisdannelse.

B) Ofte Sættes Prisen På Koncertbilletter Under Den Teoretiske Markedspris. Lad Os Antage, at Prisen På Billetter Sælges (Dvs. Udbydes) Til 700 Kr. – Og Altså Ikke Til Markedsprisen På 1.000 Kr. Indtegn Situationen I Diagrammet. Hvad Kaldes en Sådan Pris, Der Fastsættes Under Markedsprisen?

C) Hvilke Konsekvenser Får Indgrebet for Markedet for Koncertbilletter?

D) Peg På Såvel Positive Som Negative Følger for Koncertgængerne, at Prisen Sættes Under Markedsprisen.

E) Hvad Kan Tænkes at Være Årsager Til, at Koncertarrangører Ofte Sælger Billetter Til en Lavere Pris End Den Teoretiske Ligevægtspris?

Opgave Vedr. Bnp Og Indekstal
1. Beregn Indekstal På Nedenstående Bnp Pr. Indbygger I Uk I Perioden 2006-2017.
2. Gør Kort Rede for Udviklingen/trends I De Beregnede Indekstal.
3. Forklar Hvornår/hvorfor Man Anvender Bnp Pr. Indbygger.
4. Hvilke Forhold Kan Påvirke Udviklingen I Bnp Pr. Indbygger I Uk?
5. Ovenstående Tal Er I Løbende Priser. Hvad Viser Bnp I Løbende Priser?
- Hvordan Måler Man Den Reale Udvikling I Bnp?

Uddrag
a) Redegør for prisdannelsen på kyllinger ud fra diagrammet. Inddrag her en forklaring på den rimelig stejle efterspørgselskurve (inddrag priselasticitet). Forklar også hvorfor prisen vil lande på 42 kr., idet du inddrager markedsmekanismen.

Efterspørgselskurven er rimelig stejl. Det fortæller os at kyllingekød ikke er særlig priselastisk, altså efterspørgslen på kylling ændrer sig ikke særlig meget når prisen stiger eller falder.

I diagrammet kan det ses ved at mængden skal stige meget før prisen falder drastisk. Efterspørgslen ser ud til at være eksponentiel, hvilket kan betyde at langt til højre på kurven skal efterspørgslen stige meget for at vi ser en lille ændring i prisen eller omvendt.

Prisen her vil lande på 42 kr. da det er ligevægtsprisen. Hvis vi fx satte prisen op ville, der ikke være nok efterspørgsel til at sælge alt kyllingekødet, derfor vil der komme et overskud af udbuddet, og producenter vil sætte deres pris ned for at fjerne dette overskud.

Dette vil give gøre efterspørgslen større og udbuddet mindre, da det ikke er alle producenter, som kan følge med på den lave pris.

Hvis prisen derimod sættes for lavt, vil der være et efterspørgselsoverskud, hvilket betyder, at kunder efterspørgere mere kylling end producenterne udbydere.

Kunderne er derfor villige til at give en højere pris for at få varen. Den højere pris vil give flere producenter en mulighed på markedet og udbuddet vil derfor stige. Det vil altså betyde at prisen altid vil ende på de 42 kroner.

b) Vi antager, at i diverse medier bliver svinekød betegnet som knapt så sundt på grund af rester af antibiotika i kødet. Mange forbrugere dropper svinekød og vender blikket mod andre kødtyper.

Dette øger efterspørgslen efter kyllinger. Hvordan påvirker dette markedet for kyllinger? Indtegn situationen i diagrammet og redegør for konsekvenserne for markedet (pris og mængde).

Efterspørgslen på kylling øges, da forbrugere skifter fra det ”usunde” svinekød til sundere alternativer som fx kyllingekød.

Det betyder at efterspørgselskurven rykkes til højre i diagrammet. Mængden stiger nemlig, hvilket foregår ud af x-aksen, altså horisontalt, og til højre da det specifikt er en stigning i efterspørgsel.

Her er situationen indtegnet i diagrammet:
I diagrammet er efterspørgselskurven, altså rykket til højre, af denne grund flytter skæringspunktet mellem udbud og efterspørgsel(ligevægtspris) sig.

Ligevægtspunktet er steget på x-aksen altså i mængde der bliver efterspurgt, så hvis producenterne af kyllingekød kan følge med på udbuddet, vil der altså blive solgt flere varer på markedet.

Vi kan også se at ligevægtsprisen er steget. Det vil sige, at prisen nu vil stige på kyllingekødet, da punktet også er steget på y-aksen(pris aksen).

c) Lad os antage, at nye fodertyper samt computerstyret fodring øger effektiviteten hos kyllingeproducenterne. Hvordan påvirkes udbudskurven (rykker den til højre/venstre?) – og dermed prisdannelsen på kyllinger?

Når effektiviteten stiger, her på grund af et computerstyret fodresystem, vil kyllingekødsproducenterne altså kunne producere mere

og derfor vil der ske en stigning i udbuddet indenfor kyllingekødsmarkedet. Udbuddets stigning vil gøre at udbudskurven skal flyttes til højre.