Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.a Beregn på baggrund af følgende oplysninger den økonomiske vækst i Tyrkiet i 2016:
- BNP i løbende priser: 2.338 mia. TRY i 2015 og 2.608 mia. TRY I 2016
- Inflation i 2016: 7,8%

1.b Redegør på baggrund af bilag 1 for udviklingen i den tyrkiske lira. Forklar hvordan inflation og økonomisk vækst bliver påvirket af udviklingen i den tyrkiske lira siden 2014
1.c Af bilag 2 fremgår det, at Tyrkiet har cirka 7 % af arbejdsstyrken beskæftiget inden for turisme, men turismen udgør mindre end 7% af BNP. Forklar hvad dette alt andet lige siger om produktiviteten i turisterhvervet i Tyrkiet

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i 2018

Opgave 3
3.a Forklar på baggrund af bilag 4 hvilke økonomiske politikker Erdogan gør brug af.
3.b Vurder de langsigtede konsekvenser af den førte konjunkturpolitik.

Opgave 4
4.a Diskuter med udgangspunkt i bilagene udfordringer for Tyrkiets konkurrenceevne.
4b Vurder hvilke økonomisk-politiske instrumenter der kan tages i anvendelse for at løse disse udfordringer.

Uddrag
Tyrkiets regering kan ved hjælp af arbejdsmarkedspolitik, øge arbejdskraftens mobilitet, ved at uddanne den tyrkiske befolkning endnu mere, ved for eksempel at tilbyde mulighed for om skoling eller efteruddannelse, da det kun er ca. omkring 20% af arbejdsstyrken i Tyrkiet, som har en videregående uddannelse8.

Det ses også i bilag 7, at Tyrkiet kun scorer 4 i ”adgang til lokal efteruddannelse og kurser”. Tyrkiske erhvervsledere mener også, at utilstrækkeligt uddannet arbejdskraft er en af de største problemer ved at drive virksomhed i Tyrkiet9. Så det vil være et oplagt økonomisk-politisk instrument den tyrkiske regering vil kunne benytte sig af.

Noget andet de tyrkiske erhvervsledere anser for at være en af de største problemer ved at drive virksomhed i Tyrkiet er adgang til finansiering, faktisk mener de at det er det er det 2. største problem efter politisk stabilitet.

Her kan den tyrkiske regering gøre det nemmere for virksomhederne ved at låne penge, ved hjælp af erhvervspolitik, ved at for eksempel at få/presse centralbanken i landet til at sænke renten, så det bliver nemmere for virksomhederne at låne.

For at virksomhederne skal være konkurrencedygtige er det vigtigt de kan tage et lån for at fx invester i ny teknologi eller lign.
Så Erdogan og Tyrkiet kan altså ved hjælp af arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik forbedre landets konkurrenceevne.