Tyrkiets økonomi | IØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Tyrkiet
Opgave 1
1a - Beregn på baggrund af følgende oplysninger den økonomiske vækst i Tyrkiet i 2016: BNP i løbende priser: 2.338 mia. TRY i 2015 og 2.608 mia. TRY I 2016 Inflation i 2016: 7,8%

1b - Redegørelse på baggrund af bilag 1 for udviklingen i den tyrkiske lira. Forklar hvordan inflation og økonomisk vækst på kort sigt bliver påvirket af udviklingen i den tyrkiske lira siden 2014.

1c - Af bilag 2 fremgår det, at Tyrkiet har cirka 7 % af arbejdsstyrken beskæftiget inden for turisme, men turismen udgør mindre end 7% af BNP. Forklar hvad dette alt andet lige siger om produktiviteten i turisterhvervet i Tyrkiet.

Opgave 2 - Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i 2018.

Opgave 3
3a - Forklar på baggrund af bilag 4 hvilke økonomiske politikker Erdogan gør brug af.
3b - Vurder de langsigtede konsekvenser af den førte konjunkturpolitik

Opgave 4
4a - Diskuter med udgangspunkt i bilagene udfordringer for Tyrkiets konkurrenceevne.

Uddrag
Udviklingen i den tyrkiske valutakurs TRY har generelt været svækket siden år 2006. Den tyrkiske valutakurs TRY har dog fulgtes pænt ad med den amerikanske US dollar, dog med små ændringer og udfald.

I år 2006 lå den tyrkiske lira på omkring 465 DKK pr. 100 og omkring 84 US dollars pr. 100. Derimod i år 2017 lå den tyrkiske lira på omkring 180 DKK pr. 100 og omkring 26 US dollars pr. 100.

Det vil sige at den tyrkiske lira er svækket en hel del. Generelt set er den amerikanske US dollar stærkere end den tyrkiske lira. Det vil sige den amerikanske US dollar er styrket over for den tyrkiske lira.

Den svage lira vil umiddelbart være med til at forbedre Tyrkiets konkurrenceevne. Da liraen er så billig, bliver det billigere for udlandet, hvilket er en af grundene til at Tyrkiet i første omgang svækker deres lira.

---

Ydermere forventes det at både eksport og import stiger med henholdsvis 3,9% og 4,2%. Dette kan skyldes et forventet fald i forbrugerprisændringen med 8,1% og dermed 2,3 procentpoint lavere end året før.

Eksporten er den samlede mængde af varer og tjenester Tyrkiet har solgt til udlandet. Denne post opvejer en del, og har stor betydning for ændringen i BNP.

Importen derimod er den samlede mængde af varer og tjenester Tyrkiet har købt til landet. Det kan være bekymrende at importen er højere end eksporten, da importen påvirker BNP negativt.

Det er dog stadig lykkedes for Tyrkiet at opnå en lille forventet stigning i BNP. Overordnet er det forbruget og eksporten, som har trukket væksten til 3,5% i BNP.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu