Finlands økonomi | International økonomi opgave

Opgavebeskrivelse
Opgave 1.
a. Redegør på baggrund af bilag 3 for eksempler på politiske tiltag, der kan påvirke udbuddet af arbejdskraft.
b. Forklar hvordan tiltagene vil påvirke prisdannelsen på arbejdskraft i Finland. Illustrer dette i et udbuds- og efterspørgselsdiagram.

Opgave 3.
Analyser, på baggrund af bilag 4, årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Finland i 2016.

Opgave 4.
I bilag 3 står der: ”Offentlige besparelser og andre krisetiltag, der sænker omkostningerne, burde da også skabe mere dynamik og fremdrift på længere sigt - stik modsat en ekspansiv finanspolitik og stigende offentlig gæld, som blot skubber problemerne ud i fremtiden.”

Diskuter, med udgangspunkt i citatet, hvad der taler for at bruge henholdsvis
lempelig og stram finanspolitik for at skabe økonomisk vækst i Finland.

Uddrag
Regeringen i Helsinki har fremlagt en meget omfattende spare-pakke, som går ud på at de to helligdage Kristi himmelfartsdag og helligtrekongersdag, fremover skal være fridage – uden løn. Derudover bliver der også indført Karensdage, så ingen få løn på den første sygedag.

Efter den første sygedag, vil der kun blive udbetalt 80% af lønnen indtil sygedag nummer 9. Udover dette halveres betalingen, I den offentlige sektor, for alt overarbejde, og tillægget for at arbejde på søndage falder fra 100 til 75 procent.

Samtidig får alle offentligt ansatte forkortet deres ferie fra 38 til 30. Alle disse tiltag kan påvirke udbuddet af arbejdskraft. Mange arbejdere vil formodentligt være meget utilfredse med disse politiske tiltag. Dette vil resultere i at det finlandske arbejdsmarked vil blive uattraktivt og nogle finnere vil måske endda flytte væk.

Hvis finnerne flytter væk, vil arbejdsudbuddet falde og derfor gøre det endnu svære for de som er blevet i Finland og arbejde.

Dette vil også påvirke arbejdsudbuddet, på den måde at det vil blive øget, i og med at pensionsalderen bliver sat op og lønmodtagerne skal arbejde mere.

---

Fordelene ved at gøre brug af lempelig finanspolitik er at det skaber en hurtig og dynamisk fremgang med det samme. Grunden til dette er fordi skatterne sænkes, og derved øger efterspørgslen. Dog er der også ulemper ved lempelig finanspolitik, og det er at det offentlige får ingen besparelser, tværtimod skaber de omkostningerne for sig selv.

Dette sker fordi, at skatterne er sænket, og derfor kommer der ikke lige så mange penge i statskassen. Derfor kunne lempelig finanspolitik være en fordel for Finland fordi det sætter gang i væksten lige nu og her, da det får efterspøgslen til at stige.

Det siges at ”man blot skubber problemerne ud i fremtiden”, men når beskæftigelsen er lav og økonomien er dalene er landet nødt til at koncentrere sig om nuet og komme ud af den krise de er i.

Når der kommer gang i væksten igen, skal de have udjævnet de eventuelle konjunktursvinger, og så kan de derfor skifte over til at føre stram finanspolitik, da man hverken ønsker at konjunkturerne bliver for høje eller for lave.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu