Indholdsfortegnelse
Opgave 1.a – Redegør på baggrund af bilag 3, for eksempler på politiske tiltag, der kan påvirke udbuddet af arbejdskraft

Opgave 1.b – Forklar hvordan tiltagene vil påvirke prisdannelsen på arbejdskraft i Finland. Illustrer dette i et udbuds- og efterspørgselsdiagram.

Opgave 2.a – Beregn på baggrund af tallene i bilag 1 udviklingen i Finlands samlede produktivitet fra 2007-2014

Opgave 2.b – Vurder med udgangspunkt i beregningen og bilagene, hvordan priskonkurrenceevnen har udviklet sig siden 2007

Opgave 3 – Analyser på baggrund af bilag 4, årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Finland i 2016.

Opgave 4 – Diskuter med udgangspunkt i citatet hvad der taler for at bruge henholdsvis lempelig og stram finanspolitik for at skabe økonomisk vækst i Finland.

Uddrag
Lige nu står Finland over for økonomisk nedgang med en hastig faldende velstand. Finland har som mål at bruge en række tiltag til at reducere statsgælden og øge beskæftigelsen.

I bilag 3 bliver der bl.a. nævnt at regeringen i Helsinki har fremlagt en omfattende sparepakke. Regeringens sparepakke omfatter en række tiltag på det finske arbejdsmarked.

Hvis man derimod kigger på det sidste tiltag, Hvor at man går ind og halverer betalingen for alt overarbejde og tillægget for at arbejde på søndage falder fra 100 til 75 procent, vil det blive påvirket på en anden måde. Det vil nemlig forringe arbejdernes incitament til at tage overarbejde, samt at tage arbejdstimer på en søndag.

Dog bliver der i bilag 3 nævnt at ”Lønninger i industrien er da også steget med stor hast gennem flere år og er nu en femtedel højere end i Tyskland og 15% højere end i Sverige”.

Det første som ville være interessant at kigge på er den høje ledighed i Finland. Ledigheden i Finland er interessant at kigge på, da det er en af de faktorer som Finland har meget svær ved at få gjort noget ved. Hvis man kigger på bilag 4, kan man se at ledigheden i 2016 estimeres til at ligge på 10%.