Indholdsfortegnelse
Opgave 1.
Opgave 2.
Opgave 3
Opgave 4
Opgave 5

Uddrag
Opgave 1.
Forklar på baggrund af bilag 1 reallønsudviklingen i Storbritannien i perioden 2005 til 2014

Bilaget visualiserer udviklingen af løn og forbrugspriser i Storbritanniens. Det bliver visualiseret på et index hvor at x-aksen er udvikling i procent, og y-aksen er antal år. Y-aksen starter fra 2005 og til 2014.

Udviklingen fremviser hvad købekraften er i samfundet pga. differencen mellem forbrugerpriserne og den gennemsnitlige ugeløn udgør købekraften.

Udviklingen af forbrugerpriserne udviklingen over perioden 2004-2015 over 2% cirka hvilket er grundet landets samlet udvikling.

I samme periode har lønningerne et mere ustabilt procent udvikling med et toppunkt på 7,5%, og det laveste punkt på -6%.

priserne har i perioden 2005 – midten af 2007 en lavere udvikling end lønningerne, hvilket betyder at befolkningens realløn bliver rigere i og med de kan få mere for pengene.

Dette ændrer sig i 2008-2009 hvor finanskrisen kommer til Storbritannien. Hvilket medførte en negativ proces for lønningerne, da det resulteret i høj arbejdsløshed.

Dette betød også at priserne fald fra deres højdepunkt på 5% til lidt under 2%. Priserne falder mærkant i den periode pga.

manglende efterspørgslen. forskellen mellem lønninger og priserne resulterer i at realløningerne falder mærkant i den periode.

Som efterfølger af det store fald af lønninger kommer der en stor stigning på 6% årene efter, dog er stigning ikke nær så stor som faldet på -6% 2009 hvilket afgiver præ på udviklingen.

Som efterfølger at lønnings stigninger i 2010, kom der stigning i forbrugerpriserne i 2011 for at tag brug af efterspørgslen.

Efterfølgende år er forbrugerpriserne næsten konstant over lønningerne hvilket betyder at Storbritanniens borgere mister stille og roligt deres købekraft.

Opgave 2.
I bilag 2 nævnes ”Underskuddet kan nedbringes på to måder – enten ved at reducere de offentlige udgifter eller ved at skrue op for skatterne”

a. Beregn virkningerne på Storbritanniens af en finanspolitisk stramning på 10 mia. GBP på baggrund af følgende finanspolitiske multiplikatorer:
1. års multiplikator for øget offentligt forbrug 0,77
1. års multiplikator for øget indkomstskat: -0,18

betydningen af 1 års multiplikator for øget offentligt forbrug & indkomstskat er en finanspolitisk metode for at ændre efterspørgslen i samfundet.

Dette kan være ved lønninger eller priser. Udviklingen af at for at mindske de offentlige forbrug er kontraktiv (læmpelig) finanspolitik som bliver taget i brug under lavkonjunktur.

Den finanspolitiske stramning på 10 mia. GBP vil ved brug af 1 års multiplikator for øget offentligt forbrug på 0,77 kun udregnes sådan: 10 * -0,77 = -7,7 mia.

Det er minus pga. det bliver taget fra de finanspolitiske stramninger. Samme med 1 års multiplikator for øget indkomstskat på -0,18.

10 * -0,18 = 1,8 Mia GDP. Det vil sige den samlet udvikling på BNP ‘en vil være henholdsvist: -7,7 Mia ved års multiplikator for øget offentligt forbrug & -1,8 mia. års multiplikator for øget indkomstskat