Uddrag
Helt generelt kan deflation være et stort samfundsøkonomisk problem på længere sigt, da det på trods af at det på kort sigt skaber et større forbrug hos forbrugerne grundet den større købekraft, så vil det også gøre at virksomhederne er nødt til at skære i omkostningerne for at kunne producere de billigere produkter.

Dette vil gå ud over arbejdsløsheden eller på længere sigt mindske lønningerne og derved også forbruget.

Generelt er der mange grunde til at forbruget under deflation har det med at falde. De lavere lønningerne ville også gøre at ens gæld lige pludselig er blevet ’syntetisk’ større, da det vil blive større at betale den, og derfor skærer man sandsynligvis ned på forbruget for at overse dette problem.

Et andet problem i forbindelse med forbruget er, at man opnår mange der ’spekulerer’ i deflationen og derfor venter med at investere/forbruge da man forventer at priserne falder yderligere.

Så generelt falder forbruget markant og dette starter den onde økonomiske cirkel, hvor produktionen falder på grund af den faldende efterspørgsel, som skaber større arbejdsløshed og så bliver der igen mindre forbrug.

Dog så vil det sjældent ske at deflationen når at komme så langt ud, da den i høj grad er påvirket af de frie markedskræfter og Adam Smiths usynlige hånd.

Altså kan man ligesom når man taler om efterspørgselsinflation, der i høj grad skyldes overskudsefterspørgsel, så kan deflation også ofte skyldes overskudsudbud, hvor der er en langt lavere efterspørgsel end hvad der er udbudt.

Dette vil de frie markedskræfter rette op på. Fx ville lavere lønninger også øge konkurrenceevnen og man vil derfor kunne øge eksporten, som derved er med til at forbedre hele økonomien, og også skabe mindre deflation eller inflation.